Volná živnost už k jejich prodeji nestačí. Pokud si nezažádají do 17. dubna, hrozí jim pokuta. Důvodem nutnosti koncese je novela živnostenského zákona, která platí od 17. října 2013.

„Nové podmínky se vztahují na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a prodejem těchto produktů, a to jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům," uvedla vedoucí havlíčkobrodského živnostenské-ho úřadu Lenka Benešová.

Znamená to, že o koncesi musí požádat všichni, kdo chtějí prodávat alkohol s více než 15 procenty etanolu.  Kromě prodejců v obchodě se úprava zákona vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauracích, hospodách či v cukrárnách.

O koncesi musí požádat také v lékárnách, kde distribuují líh.

V havlíčkobrodském Hostinci U Kroupů už koncesi mají. „Zažádali jsme si o ni už dávno. Nevím sice, jestli to něčemu pomůže, ale rozhodně to pro podnikatele není žádná překážka. Mě to stálo asi deset minut času na úřadě, byly to jenom dva papíry," řekl provozovatel hostince Tomáš Fendrych.

Na Městský úřad ve Světlé nad Sázavou už několik zájemců o koncesi také dorazilo. „Do dnešního dne mohlo být na úřadě asi tak do padesáti podnikatelů, ale je to pouze odhad," upřesnila Bohuslava Vondrušová, vedoucí odboru správního, školství a živnostenského z Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

V Chotěboři požádala o koncesi na prodej lihovin zatím asi stovka podnikatelů a na havlíčkobrodském živnostenském úřadě vydali zhruba 170 koncesí.

Získání koncese není podmíněno žádnými zvláštními požadavky. „Stačí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, odbornou způsobilost zákon nevyžaduje," informovala vedoucí živnostenského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Pokud člověk navazuje na již provozovanou živnost, neplatí za žádost o koncesi ani žádný poplatek. „Pokud vstupuje do podnikání nově a ohlašuje živnost, je správní poplatek tisíc korun," řekla Vondrušová z Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Kolik živnostníků celkem by si mělo v havlíčkobrodském okrese o koncesi zažádat, říct nelze. „Do novely zákona byl alkohol prodáván v rámci živnosti volné, kdy specifikaci zboží nemuseli prodejci dokládat. Počet tedy nemůžeme ani odhadnout," sdělila Vondrušová.

Pokud podnikatel o koncesi nepožádá do sedmnáctého dubna, zaniká jeho právo na prodej lihovin. „Podnikateli, který by i přesto prodával líh a lihoviny, hrozí vysoká pokuta," informovala Benešová. Sankce se může pohybovat až do výše jednoho milionu korun.

Zavedením koncese na prodej lihovin by se mělo předejít dalším obětem takzvané metanolové kauzy, která v Česku propukla předloni a vyžádala si desítky obětí. V září loňského roku se počet zemřelých kvůli nebezpečnému alkoholu pohyboval okolo pěti desítek.

Od počátku prosince platí také nový zákon o povinném značení lihu. Všichni, kteří budou prodávat líh a lihoviny v maloobchodě, velkoobchodě nebo například při hostinské činnosti, mají nově za povinnost nakupovat výhradně od registrovaných distributorů nebo přímo od registrovaných osob povinných značit líh. Seznamy těchto osob jsou veřejně přístupné na internetových stránkách celní správy.

Zuzana Rodová