Poměrně daleko postoupil projekt dostavby chodníku z Ráje k železničnímu přejezdu kolem pily. Chybí jen několik desítek metrů, které nebylo možné dostavět především proto, že chybělo povolení Českých drah (ČD). „Ty čekaly, až proběhne rekonstrukce přejezdu.

Projektová dokumentace je hotova relativně dlouhou dobu. Čekalo se jen na tento souhlas. Rekonstrukce železniční tratě proběhla, proto jsme požádali o souhlas ČD, předložíme projekt stavebnímu úřadu k souhlasu. Mezitím provedeme výběr stavebníka a hned po vydání souhlasu můžeme začít se stavbou," informoval o jedné z hlavních akcí starosta Jeníkova Vlastimil Marušák.

Nové bydlení

Dalším důležitým projektem je v Golčově Jeníkově oprava domu č.p. 203 na plácku u židovské synagogy.

V domě budou zrekonstruovány prostory v přízemí, bude v nich poté vybudováno nové sociální zařízení, aby je bylo možné tyto prostory pronajmout zájemcům jako nový byt. „Dále bude vybudováno další sociální zařízení v jiném bytě, vyměníme zde několik starých oken. Bude odstraněna vlhkost v přízemí domu a rovněž opraveny vnější omítky. Na tyto stavební akce samozřejmě vyhlásíme výběrové řízení, z něhož vyjde vítěz, který akci provede," upřesnil starosta.

Poslední připravovanou letošní investicí jsou úpravy vstupního prostoru do staré i nové budovy jeníkovské základní školy.

Před školou vznikne malé kruhové náměstíčko s okrasnými zídkami a kameny, s lavičkami a pergolou určenou k posezení, bude rovněž opravena stará studna. Ochránci přírody se nemusejí obávat, v místě zůstanou zachovány staré stromy. „Pokusíme se zrekonstruovat i budovu trafostanice, aby zapadala dobře k budově kostela. K výstavbě využijeme materiál shromažďovaný u technických služeb. Na celou akci již máme potřebnou dokumentaci hotovou, územní souhlas byl vydán. Výběr zhotovitele provedeme již v letošním roce, ale stavět se začne až na začátku hlavních prázdnin v příštím roce, protože tato akce zásadně omezí přístup do školy," dodal Marušák.