Předchozí
1 z 23
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Tecl, Havlíčkův Brod

Jan Tecl Havlíčkův BrodZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Všichni nyní prožíváme dobu, která je pro nás neznámá, a musíme reagovat na to, jak se situace vyvíjí. Počáteční problémy s nedostatkem ochranných prostředků jsme překonali a život v našem městě se pozvolna začíná probouzet. Na základě zmírnění opatření vlády jsme od 20. dubna zpřístupnili všechny odbory městského úřadu veřejnosti za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření v běžných úředních hodinách a obnovili jsme provoz městské hromadné dopravy. Počínaje 28. 4. 2020 jsou opět zpoplatněna parkoviště ve městě. V těchto oblastech problémy nevnímáme. Velmi mě ale mrzí, když vidím např. u okének s výdejem nápojů hloučky lidí, kteří nedodržují bezpečnostní opatření. Se stejným problémem se teď potýkáme i na zpřístupněných sportovištích. Disciplína některých lidí se bohužel vytrácí.

2. Poděkování patří všem lidem, kteří přistupují zodpovědně k dodržování vládních nařízení, kvůli nimž se takřka ze dne na den změnily životy náš všech. Obdivuju také nasazení lidí bojujících s koronavirem v první linii, tedy lékařů, zdravotních sester, hasičů a všech dobrovolníků. Zapomenout nesmím ani na pracovnice našeho Domova pro seniory v Reynkově ulici, které se dokázaly odloučit od rodin a trávily vždy celý týden na svém pracovišti. Poté je vystřídala další skupina. Rád bych pochválil i zaměstnance radnice, kteří roznášeli roušky do každé brodské domácnosti, šili roušky do mateřské školy a stále zajišťují nákupy pro seniory. Oceňuji jejich pozitivní přístup a snahu pomoci za všech okolností.

3. Jak potvrdil čtvrteční soud, musíme nejen znát formální kritéria pro vyhlašování opatření k omezení pohybu osob či omezující podnikání, ale zejména musejí být tato opatření vyhlašována právě podle krizového zákona. Soud potvrdil obavy, že kabinet postupoval nezákonně. Nechci, aby vláda v krizi jednala zmateně a v některých momentech i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu, musejí vědět, že představitelé státu jednají se znalostí faktů, rizik a dokážou ochránit jejich zdraví i zájmy. Soudci v odůvodnění rozsudku uvedli, že jsou si vědomi účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto špatná opatření ministerstva zdravotnictví soud nezrušil okamžitě, ale dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila. Podobně se odvíjela a bude odvíjet debata i v Parlamentu. O prodloužení nouzového stavu může rozhodnout po debatě a na základě ústavního zákona o bezpečnosti pouze Poslanecká sněmovna. Počkejme si na argumenty, které vláda předloží. Poslanecká sněmovna se sejde 28. dubna (psáno 27. 4. 2020).

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Tomáš Škaryd, Chotěboř

Tomáš Škaryd ChotěbořZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Momentálně s ničím. Všechno běží úměrně podmínkám, finanční propady tragické nejsou, myslím, že je potřeba začít situaci uklidňovat a ne ji emočně hrotit.

2. Těm, kteří dělají pro druhé něco mimořádného začn nejsou plaveni a není to jejich povinnost. Nechci děkovat těm, kteří jsou pro určité situace vzdělaní a odborně školení a řešit problémy v dané oblasti je jejich povinnost za kterou jsou placeni.

3. K tomu se nebudu vyjadřovat.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Tourek, Světlá nad Sázavou

Jan Tourek Světlá nad SázavouZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Nemyslím si, že je vhodná doba na odpověď. Je ještě příliš brzy.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Tůma, Ledeč nad Sázavou

Zdeněk Tůma Ledeč nad SázavouZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Rozhodně největší problém nemá Město ve spojitosti s koronavirem. Ano, současná situace přinesla problémy a omezení, ale domníváme se, že naše Město je díky spolupráci, ochotě, ukázněnosti a flexibilitě zvládlo bez problémů. Největší problém? Promiňte, ale ten za nás nikdy ani v minulosti nikdo nevyřešil a tak k tomu přistupujeme tak, že vše má nějaké řešení a že pokud hovoříme všichni stejnou řečí, musíme se vždy dobrat zdárného výsledku.  S legislativou toho moc nenaděláme a tak ji respektujme, ale na druhou stranu používejme i "svůj" rozum.

2. Někdo vyjimečný? Toto není pro nás ten správný a jednoznačný dotaz. Jednotlivců, ale i společností a organizací, se v této době s pomocí Městu nabídlo až překvapivě mnoho. Je to dlouhý zástup a moc se omlouváme, že nebudeme konkrétně jmenovat. Ženy, které šily, šily a šily a díky kterým Město každý den mohlo skoro 80 roušek bezplatně rozdat před Městským úřadem komukoliv, kdo si je tam vzal, bylo tolik, že ani mnohdy neznáme jejich jména. Díky jim je Město mohlo rovněž bezplatně zajistit obyvatelům našeho Pečovatelského domu a všem seniorům, kteří si o ně požádali, byť nebydlí v našem Městě. Stejně tak se mnoho lidí, ať z řad pracovníků MÚ nebo dalších dobrovolníků, podílelo na pomoci našim seniorům s jejich běžnými nákupy, zajištěním obědů, při lékařské péči apod. Díky patří i těm lékařům, kteří se nezavřeli doma, ale byť jen třeba telefonicky, pomohli potřebným s jejich zdravotními problémy a věřte, nebyl to každý lékař. Zda a jak se dařilo všem pedagogům zvládat učivo na ZŠ formou internetu nebo přes WhatsApp, to se vše pozná, až se školáci vrátí zpět do školních lavic. Nelze zapomenout a nepoděkovat všem zaměstnancům obchodů a restaurací, které nám i v této době zůstali otevřené a dobře zásobované, řidičům veřejné dopravy, zaměstnancům Technických služeb za svoz domovního odpadu, zemědělcům, lesníkům, dobrovolným i profesionálním hasičům,  atd. atd. Opravdu nechtějte po nás jméno či firmu. Těch ochotných bez nároku na nějakou odměnu pomoci byla opravdu dlouhá řada. Říká se, že za pěkně děkuji si nic nekoupíme, ale né vždy se činy a skutky dají měřit jen penězi. Dobrý pocit s dobře vykonané práce je někdy mnohem víc.

3. Víte, po bitvě je každý generál. Troufám si říci, že do této situace jsme se ještě mi žijící, nikdy neprobudili a nedostali. Ano každoročně se objeví chřipková epidemie, někde černý kašel, žloutenka, tuberkulóza apod., ale na to mají naši lékaři už nějaká řešení a léky, i když pochopitelně né vždy vše dobře dopadne. Tentokrát nás ale zaskočilo něco úplně nového. Asi těžko bylo v samém začátku možné předvídat, jak se bude nový koronavirus rychle šířit, co způsobí, jak se mu ubránit, jaké budou následky apod. Určitě naše vláda nebyla v lehké situaci a rozhodnutí nebyla snadná. No a jak víme, naše média tomu leckdy nepomáhají. Přesto si myslím, že se to zvládlo. Co ale by se mělo vyšetřit, přiznat pravdu a nést příp. následky jsou rozhodnutí, která se týkají nákupu ochranných prostředků ze zahraničí. Všichni asi víme kam tím mířím… Mohu nesouhlasit s kompenzací škod našim živnostníkům a rodičům dětí školních zařízení, kteří museli zůstat doma, a kde si myslím, že to nebylo a není dobře nastavené, ale to bohužel nezměním. Obávám se, že tady už to bylo ovlivněno "bojem" o moc a popularitu. No a ještě mi dovolte něco málo ke zvyšující se nezaměstnanosti.Co je lepší, vyplácet dávky a nebo např. " nakázat " práci a to třeba formou pomoci našim lesům při jejich obnově, vysazování poškozených a vytěžených lesních porostů kůrovcem? Odvezte si sami, ale dle mého názoru to je jen jiný druh "korona."

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Martin Kamarád, Přibyslav

Martin Kamarád PřibyslavZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Nejvíce nás asi trápí nepředvídatelnost vývoje budoucích kroků vlády. Dnes už by mělo být jasné, jaké kroky budou činěny v případě zlepšování situace a jaké v případě jejího zhoršení a jak budou, alespoň rámcově, legislativně upraveny. Každodenní změny jsou nepřehledné a často zdánlivě nekoncepční. Do budoucna, v tom krátkodobém horizontu, je v tuto chvíli z pohledu samosprávy tou nejhorší situace s otevřením školských zařízení. Zde by měl stát dát velmi rychle přehledná, splnitelná a jednoduchá pravidla. Z hlediska dlouhodobého budou určitě největším problémem, i v našich obcích,  ekonomické dopady koronavirové krize.

2. Myslím, že nemohu děkovat jmenovitě, pokud mám na odpověď vymezený prostor. V tomto případě komunita tvořená firmamy, drobnými podnikateli, zaměstnanci města a jeho organizací i každým jedním občanem zafungovala tak, jak bych v krizi očekával. Semkla se a dělala vše pro přípravu řešení předpokládaných problémů. Opravdu zde nemohu jmenovat osobně. Těch věcí, zač by bylo možno děkovat jsou desítky od zajišťování ochraných pomůcek po tvorbu televizního vysílání, přes aktivitu mnoha dobrovolníků. Na druhou stranu bych uvítal, kdyby, až krize skončí, někdo velmi ostrým perem zhodnotil, které složky státu fungovali perfektně, které s výhradami a které vůbec. To by mohl být takový pěkný základ pro rušení některých zbytečných státních institucí.

3. Začnu raději hodnocením spolupráce s krajem. Řekl bych, že kraje na tom byly obdobně jako obce. Především v počátku krize trpěly nedostatkem relevantních informací, nicméně spolupráce s Krajem Vysočina byla standartně na dobré úrovni. V případě potřeby jsme si předávali informace a pokoušeli se najít východiska z problémů.  Má optika hodnocení vlády je ovlivněna tím, že od počátku krize čelní představitelé lhali o zajištění ochraných pomůcek (roušky, respirátory…). Není mi také blízká ta lehkost, se kterou se přijímala jednotlivá opatření omezující základní lidská práva a svobody. Myslím, že každé takové opatření by mělo být velmi důsledně odargumentováno a zdůvodněno. V tuto chvíli vidím jako zásadní uvedení země do normálního stavu v co nejkratším čase, zabránit prodloužení trvání nouzového stavu a dále uplatňovat hygienická a organizační opatření na ochranu seniorů, dalších rizikových osob a pracovišť.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Bohumír Nikl, Ždírec nad Doubravou

Bohumír Nikl Ždírec nad DoubravouZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Nelze říci jaký největší problém máme v této současné situaci. Problémů je spousta. Myslím si, že jsme ten velký "šok" z této pandemie zvládli. Museli jsem řešit v nouzovém stavu, jako jiné obce a města, spousta nových věcí. Zabezpečení provozu pečovatelské služby, mateřské školky, městského úřadu, knihovny. Museli jsme řešit, jak dále v rozpracovaných investičních akcích. V začátcích jsme sháněli, roušky, dezinfekční prostředky a stále jsme čekali na další informace od vlády, ustředního krizového štábu a kraje. Doufám, že postupem času se vše dostane do normálního stavu a všichni se toho dočkáme ve zdraví.  

2. V této těžké době jsme mi český národ ukazali velkou sílu v solidaritě. V těžkých dobách si dokážeme pomoci. Ať už je to šití a distribuce roušek, dobrovolnická činnost pro seniory a další vzájemná výpomoc.

U nás ve Ždírci bych chtěl poděkovat radním města za velice vstřícný a profesionální přístup ke všem věcem, které se týkají chodu města. Poděkování patří i zastupitelům za podněty a pomoc. Poděkování patří všem, kdo ušil a dodal roušky, nepedagogickým pracovníkům základní a mateřské školy za pomoc při zajištění nákupů a obědů pro seniory.

Poděkování patří žákům, učitelům a rodičům za jejich úsilí, odpovědnost a ochotu při vyučování doma, poděkování patří kolegyním a kolegům na městském úřadě za bezpróblémový provoz úřadu v této nouzové době. Poděkování patří pracovnicím v sociálních službách za zajištění provozu pečovatelských domů. Poděkování patří lékařům, prodavačkám a pracovníkům služeb města.

3. Od vlády, krizového štábu jsme dostávali spousta informací, někdy jsme nevěděli co se po nás vlastně chce. Informace, které jsem potřeboval jsem vždy sehnal na krajském úřadě. Myslím si, že velká chyba je, že starostové nemohou vědět o konkrétních nakažených osobach.  Samozřejmě se udělali určité chyby, ale je vidět, že kroky vlády a krizového štábu byly správné a oprávněné.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Luděk Kovařík, Habry

Luděk Kovařík HabryZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Celá tato situace.

2. Chtěl bych poděkovat všem, kteří u nás v Habrech i jinde nezištně pomáhali druhým. Chtěl bych poděkovat našim ženám, které šily pro druhé roušky v době kdy jich byl nedostatek.

3. Bez komentáře.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Václav Venhauer, Libice nad Doubravou

Václav Venhauer Libice nad DoubravouZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. V současné době se nedá říci, že by se naše obec potýkala se zásadními problémy při chodu úřadu i s fungováním obce jako celku. Náš úřad po dobu nouzového stavu nikterak neomezil svůj chod a byl zde připraven pomoci našim občanům. Jen bych připomněl omezení svolávání Zastupitelstev a schvalování potřebných dokumentů. Vzhledem k tomu, že městys má Radu, která se operativně scházela a mohla přijímat opatření, která nesnesla odkladu. Zajistit videokonference by bylo pro náš městys velmi nákladné i když Rada zvažovala i tuto možnost. Bohužel malé obce nedisponují dostatečnou technikou a odborníky, aby mohli dostát všem zákonným požadavkům pří jednání ZM především počítačové vybavení i přistup k vysokorychlostnímu internetu, provedení záznamu atd. Problémy se teprve na obce budou hrnout v nadcházejícím období. Jako hlavní problém pro obce bude propad finančních prostředků do rozpočtů a to ze sdílených daní. Velký propad bude v DPH a z daně právnických i fyzických osob. Nejinak je tomu i u nás. Máme připraveny stavební akce, které jsme řádně vysoutěžili, uzavřeli smlouvy a začali stavět. Na některé plánované akce máme schválené dotace a na některé si budeme muset vzít i úvěr. No a v tomto případě nás zarazila informace z finančního sektoru, že pracují s prognózou propadu daňové výtěžnosti u obcí s částkou až 20%. Pokud to tak bude, pro naši obec to znamená výpadek v řádech milionů korun. Je smutné, že zatím pro obce a kraje není počítáno s žádnou finanční podporou tak, aby tyto výpadky byly dorovnány ze strany státu. A proto s obavou a údivem sledujeme různé lobbistické skupiny, které požadují po státu finanční náhrady. Pokud podle paní ministryně financí budou hnacím motorem ekonomiky obce a kraje je zapotřebí, aby stát obcím a krajům dorovnal finanční propady v jejich rozpočtech. Proto chci věřit tomu, že se vláda ČR bude tímto problémem zabývat a najde finanční prostředky i pro obce a kraje, aby mohly dostát závazkům již uzavřených smluv na realizaci investičních akcí.

2. V naší obci máme hodně výjimečných lidí a jmenovitě bychom rádi poděkovali našim občanům Haně Čejkové, Jitce Uchytilové, Janě Kertisové, Aleně Muniové, Luboši Jiřičkovi, Petře Stehnové, Kamile Boháčové, Ivě Koskanové, Lence Pleskačové, Zdeňce Musilové, Michaele Málkové, Martině Prchalové, Anežce Čermákové, Andree Řípové, Kateřině Čutkové, Ivaně Žaloudkové, Adéle Mudruňkové, Elišce Mudruňkové, Anně Novotné, Anně Málkové, Heleně Seifertové, Janě Hapákové, Jitce Voldánové, Haně Klepetkové, kteří se ochotně a bez jakékoli náhrady zapojili do šití ochranných roušek pro ostatní naše občany. Městys Libice nad Doubravou nakoupil dostatek materiálu na výrobu roušek, které poskytl občanům bezplatně. Poděkování patří také našemu místnímu obchodu paní Thao Nguyen Thi, která také bezplatně poskytla materiál na výrobu roušek a jednorázové rukavice.

Poděkování patří také místní ZŠ a MŠ , kde nedošlo k přerušení fungování mateřské školy a pracující rodiče mohli využít těchto služeb bez toho, aby si brali ošetřování , proto chci poděkovat paní ředitelce Mgr. Janě Mrvové, Andree Slaninové, Petře Králové, Martině Májové a Lence Adamové ,které zjišťují chod naší školky. Také nebyl přerušen chod školní jídelny, kde bylo využito volných kapacit a kuchařky paní Martina Marková a paní Eva Novotná vařily obědy pro naše starší spoluobčany. Městys zajištuje dovoz obědů do místních částí pro občany, proto poděkování patří i paní Vladimíře Králové, která i v tomto období obědy rozvážela. Podařilo se nám také zajistit desinfekci Anticovid od firmy Ethanol Energy Vrdy za cenu 25Kč/l .Rada městyse rozhodla, že desinfekce bude občanům poskytnuta bezplatně.

3. Vzhledem k tomu, že lze těžko předvídat jakým způsobem se infekce COVID-19 šíří, není přesně znám její průběh šíření a přenosu mezi občany. Proto se plně ztotožňuji s postupem Kraje Vysočina a především vlády ČR s danými opatřeními. S odstupem času kdy nikdo z nás nic o této nemoci nevěděl se nařízení vlády ukázala jako správný krok. V průběhu nouzového stavu bylo ze strany obcí sesbíráno několik aktuálních problémů, které prostřednictvím Krajské organizace „Sdružení místních samospráv“ byly zaslány panu hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, který tyto podněty ihned řešil. Podněty se týkali toho, že v průběhu nouzového stavu docházelo k nekalým praktikám některých firem. Na trhu s elektrickou energií vedlo zneužívání tohoto stavu k návštěvě především starších občanů a nucení k podepisování smluv, dále změn v oblasti otevírací doby v obchodech, dodržování karantény a pravidla jejího dodržování, kdy docházelo ze strany občanů z výjezdům na své chalupy i přes to, že jim byla nařízena ochranná karanténa. Vedení krajského úřadu bylo také velmi nápomocno obcím pokud se na ně starostové obrátili.Proto jim patří velké poděkování za jejich vstřícnost a ochotu.Na závěr bych chtěl všem občanům popřát hodně zdraví a osobní pohody a zároveň vzkázat ustavičným reptalům a kritikům jak Kraje Vysočina, vlády ČR, hasičů, policie, vojáků, zdravotníků, aby se na chvíli zastavili a zamysleli nad současnou realitou zákeřné nemoci , protože nevíme kdy nás tato nemoc může potkat a kdy budeme my sami potřebovat pomoci od složek, které kritizujete. Buďme k sobě slušní a ohleduplní.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Klement, Pohled

Milan Klement PohledZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Konkrétní problémy s koronavirem nemáme žádné, pracujeme dle možností, spíš nám dělají starosti ty problémy, které přijdou následovně, hlavně v oblasti ekonomiky.

2. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v této situaci udělali nezištně něco pro druhé za jejich občanskou solidaritu. Chtěl bych poděkovat také všem lidem, kteří svědomitě dodržují všechna pravidla a nařízení, takže obec Pohled funguje. A poděkovat konkrétně bych chtěl paní Ludmile Němcové starostce obce Dlouhá Ves díky její pomoci a spolupráci se nám podařilo v nejkritičtější době obstarat například dezinfekční prostředky.

3. K tomu se nebudu vyjadřovat.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Miloš Starý, Sobíňov

Miloš Starý SobíňovZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Nejistota finančních prostředků. Malá informovanost o tom co se bude dít dál. Jak bude fungovat například školství?

2. Určitě všem kdo nám v téhle době pomáhal třeba s výrobou roušek. Prodavačky, lékaři, dobrovolní hasiči, profesionální hasiči, policie, poštovní doručovatelky a spousta dalších.

3. S postojem vlády naprosto souhlasím… (po bitvě je každý generál). Nejdůležitější je zdraví občanů.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Ludmila Němcová, Dlouhá Ves

Ludmila Němcová Dlouhá VesZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. U nás je vcelku klid.

2. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se v této nelehké době u nás ochotně a nezištně zapojili do sousedské výpomoci. Jinak obec vydává vlastní zpravodaj, kde můžeme poděkovat konkrétně.

3. Nebudu se vyjadřovat.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Václav Vacek, Vilémovice

Václav Vacek VilémoviceZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Kromě koronaviru nás netrápí snad nic. Ovšem na některé věci bych upozornil. Kvůli karanténě bylo omezené cestování po úřadech, většinu věcí jsme vyřizovali e-mailem a ejhle ono to šlo. Takže by stálo za to se zamyslet, jestli u tohoto systému nezůstat a neomezit zbytečnou byrokracii. Stejně tak se omezilo neustálé a podle mého názoru zbytečné převážení zboží v rámci republiky i Evropy z jednoho konce na druhý a také to šlo. Takže doba koronavirová nám ukázala že některé věci změnit by nebylo na škodu.

2. Poděkoval bych všem kteří v době koronaviru pomáhali druhým, všem hasičům, zdravotníkům, všem těm, kteří musejí v práci při výkonu povolání nosit celý den nepřetržitě roušku. Já ji nosím chvíli a přiznám se mám toho dost.

3. Ke kraji snad připomínky nemám. Většinu tíhy této situace nese na bedrech vláda. Jen malou výtku bych mě, zpočátku, když se začalo o koronaviru v Evropě mluvit, měly se okamžitě zakázat cesty do Itálie a podobně. Tam vláda trošku zaspala. Když jsem slyšel že ten virus se objevuje už v Evropě, něco mi říkalo, že bude problém. Jinak myslím, že vláda celou situaci zvládla a nedošlo k takovým dramatům jako jinde v Evropě. I díky tomu, že jsme tak disciplinovaný národ. Doba pod vládou Habsburků naučila Čech poslouchat a někdy to není na škodu, poslouchat nařízení a rozum. Vzpomínám si na 50. léta 20. století kdy se v Evropě objevila epidemie kulhavky a slintavky. Tehdejší Československo tu epidemii zvládlo na výbornou. Právě proto, že jsme dokázali být rozumní, co se týče zákazů a nařízení.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jindřich Holub, Pohleď

Jindřich Holub PohleďZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

1. Na nic si nemohu okamžitě vzpomenout. Jsme malá obec, většinou tady žijí důchodci. Tady je klid, taková karanténa, v podstatě celý rok. Hospoda je po osmadvaceti letech zavřená, ale to přežijeme, schází se tam stejně jen ti samí lidé.

2. Určitě je to paní Marta Vrbová. Zpočátku jsme měli problém s dostatkem roušek, ale paní Vrbová je švadlena a našila jich skoro pro celou vesnici, abychom je mohli zadarmo rozdat.

3. Já proti rozhodnutí vlády a kraje nic nemám. Je potřeba si uvědomit, že s něčím takovým se nikdo z nás nesetkal. Ani zástupci kraje nebo vlády s tím neměli zkušenost. Mě vadí spíš to, co se děje dneska. Jakmile se lidé oklepali z nebezpečí už chtějí soudit a kritizovat. Hádají se, soudí, chtějí náhrady. Asi nepochopili, že když přijde nějaká krize, tak se naše životní úroveň automaticky sníží. Ale najednou se objeví právníci a kritizují co bylo nebo nebylo špatně. Je potřeba si uvědomit, že v době kdy se o omezeních rozhodovalo, byla situace kritická. Jsme rozmazlení a to se mi nelíbí. Naši dědové museli přežít válku a vůbec netušili, jak to dopadne. A my si stěžujeme že musíme nosit roušky a nemůžeme jet letos na dovolenou za hranice.

Starostové odpovídali od úterý 28. dubna do středy 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Pavel Pacal, Třebíč

Pavel Pacal, TřebíčZdroj: Deník / Redakce

1. Jako všichni starostové mám největší obavy o zdraví našich občanů. Zejména seniorů, kteří žijí sami, nemají rodiny a blízké. První dva týdny po vyhlášení pandemie a nouzového stavu nás, asi jako všechna města v republice, trápil nedostatek ochranných prostředků a dezinfekce pro veřejné prostory. Díky obrovské vlně solidarity firem i jednotlivců se nám potřeby hlavně roušek podařily pokrýt, dezinfikujeme také pravidelně. Největší problém do budoucna aktuálně neumím určit. Může jím být výrazný pokles příjmů města, může jím být zvýšení nezaměstnanosti, krach některých podniků. Vše bude záležet na vývoji situace.

2. Já myslím, že poděkování zaslouží úplně všichni Třebíčané za to, jak se k aktuální situaci postavili, jak nejsou lhostejní. A těch lidí a institucí, kteří si zaslouží minimálně poděkování, je opravdu moc. Tak budu jmenovat alespoň všechny dobrovolníky, kteří pomáhají seniorům. Všechny, kdo šijí a dodávají nám pro naše občany roušky. SPŠT a také společnost App3D, kteří vyrábí a rozdávají ochranné štíty. Firmě MICo, která vyrábí plicní ventilátory. A také všem zdravotnickým pracovníkům, lékárnicím, prodavačkám, učitelkám mateřských škol, pošťákům, strážníkům, policistům, hasičům, vodařům, popelářům a dalším, kdo denně pracují s lidmi a pro lidi, pro nás všechny.

3. Ty prvotní kroky, kdy bylo nutné zajistit bezpečí obyvatel, dětí, seniorů, ty hodnotím velmi kladně, protože byly rychlé a jasné a velmi pomohly před rychlým a masívním šíření viru. Nikdo z nás není nadšený z aktuální situace, z uzavřených škol, obchodů, hranic, ale byla to nutnost, která ochránila životy. Aktuální kroky, tedy postupné uvolňování opatření, chápu, že jsou daleko složitější a obtížnější. Že vláda musí velmi pečlivě zvažovat všechny možné dopady, ačkoli o chování viru nemá ucelené informace. Celkově činy vlády a kraje hodnotím spíše pozitivně.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?

2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vlastimil Bařinka, Moravské Budějovice

Vlastimil Bařinka, Moravské BudějoviceZdroj: Deník / Redakce

1. Pravděpodobně nás budou trápit nižší daňové příjmy, které jsou avízované státem. Dále nás trápí to, že v této krizi bychom měli všichni táhnout za jeden provaz a to se neděje, nebo jen částečně. Část zastupitelů usiluje jen o své zviditelnění a to si myslím, že je špatně.

2. Poděkoval bych všem lidem, kteří s našim městem aktivně spolupracují a podílejí se na naší veřejné sbírce na pomoc všem dobrovolníkům. Dále samozřejmě zdravotníkům, kteří jsou v první linii stejně jako hasiči, policie, prodavači a další. Těm, kteří šijí roušky, vyrábí štíty a snaží se pomoct jeden druhému.

3. Hodnocení naší vlády beru jako pozitivní, neboť pokud vidíme, jak se tato nemoc u nás vyvíjela, nebo vyvíjí, tak vláda reagovala dobře. I když nějaké nedostatky byly na všech úrovních řízení státu. Kritika, která teď vylézá navenek, se dá řídit heslem: „Po boji je každý generál.“

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Martin Mrkos, Žďár nad Sázavou

Martin Mrkos, starosta, Žďár nad SázavouZdroj: Deník / Jiří Marek

1. V rovině normálního života otázka, kdy to vše konečně skončí a vrátí se život do normálních kolejí. Musíme v těchto zvláštních časech myslet především na ty, kteří jsou nejvíce zranitelní jako senioři nebo nemocní, na ty, kteří museli zavřít své živnosti a zda je znovu otevřou. Zda se každý bude moci vrátit do práce a jak to zvládají lidé, kteří jsou osamocení a izolovaní. A že u každého z nás měly opatření a pandemie neblahý dopad do naší psychické pohody a životního komfortu. V rovině řízení města jsou to obavy o jeho rozpočet. Ekonomika utrpí těžké rány. Dopad kvůli propadu příjmů a nepředvídaným výdajům bude významný, znamená to odložit řadu investic a redukovat provozní výdaje, které jinak vynakládáme na to, aby život ve městě byl rok od roku lepší a kvalitnější.  

2. Poděkování patří všem Žďárákům, kteří projevili obrovskou solidaritu a pomoc ostatním. Někdo šil po nocích roušky, někdo pomáhal s učením, někdo s nákupy seniorům nebo venčením pejsků a mnohým dalším. A určitě nezastupitelný význam mají místní firmy a živnostníci, kteří pomohli tam, kde stát zaspal s desinfekcí nebo ochrannými prostředky. Fantastická je disciplinovanost v dodržování hygienických a zdravotnických opatření ve městě. A závěrem nemůže nezaznít zvláštní poděkování lidem v první linii, nejen zdravotníkům, ale také profesím jako popeláři, prodavačky, pošťáci, učitelé, řidiči, pracovníci sociálních služeb a bezpečnostních složek jako policie nebo hasiči.
  
3. Stát zaspal. To se propsalo velice rychle do života obcí. Chyběly ochranné prostředky a desinfekce. Ty se pak začaly za draho vozit z Číny, místo aby se kupovaly od místních producentů. Chaos a zmatek v různých nařízeních, které vůbec neřešily praktické aspekty jejich uvedení do praxe.. Chybí koncepční řízení, vydáváme se tím směrem, který se zrovna zdá státu nejlepší. Na úrovni obcí pak v praktickém životě platilo a platí dvojnásob smutná zkušenost, že voják se stará, voják má a že se musíme spoléhat sami na sebe a vzájemnou pomoci. Lidé nešili roušky z nadšení, ale protože nebyly.

Odpovídal ve středu 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Alexandros Kaminaras, Velké Meziříčí

Alexandros Kaminaras, starosta, Velké MeziříčíZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Na začátku koronavirové krize jsme samozřejmě jako město řešili akutní nedostatek ochranných a dezinfekčních prostředků, které neměli k dispozici ani pracovníci v první linii. Následně nám velké množství roušek ušili naši dobrovolníci, dezinfekci jsme nakoupili z vlastních finančních rezerv, zřídili pomoc seniorům a potřebným. Vzniklou situaci se nám podařilo naštěstí dostat pod kontrolu a stabilizovat.

2. Poděkování patří všem občanům, kteří se od začátku chovají zodpovědně a respektují vládní opatření. Díky skvělé spolupráci s ředitelkou sociálních služeb města Janou Jurkovou, která se stala jednou z ústředních postav krizového štábu, se do pomoci zapojilo dnes už více než sto dobrovolníků napříč celým městem. Rychlá pomoc přišla také od velkomeziříčských skautů a studentů včele s Pavlem Oulehlou, který dobrovolnickou činnost koordinuje. Lidé začali šít roušky, pomáhat seniorům, rozvážet nákupy, distribuovat dezinfekci, být nápomocní, kde se dá. Nemohu opomenout ani místní podnikatele, kteří město v této nelehké době také podpořili. Veškeré pomoci se nesmírně vážím.

3. Nemyslím si, že je teď na místě hodnotit, co by vláda měla provést jinak. Zpětně je to velmi snadné. Pojďme si říct, že našim společným cílem je samozřejmě zajistit bezpečnost a chránit zdraví všech obyvatel. A od toho jsme tady i my. Proto jsme se členy Krizového štábu ve Velkém Meziříčí během pravidelných zasedání řešili všechny aktuální problémy, snažili se na ně rychle reagovat a informovat o našich krocích občany. I když se nám občas zdálo, že některá krajská či vládní opatření a rozhodnutí jsou nekoordinovaná, přichází pozdě, nebo bez dalších instrukcí, situaci se nám společnými silami daří v rámci našeho správního obvodu zvládat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Michal Šmarda, Nové Město na Moravě

Michal Šmarda, starosta, Nové Město na MoravěZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Postupně se daří řešit problémy se zásobováním různými pomůckami a dezinfekcí. Počáteční nedostatek se netýkal jen města, ale i dalších institucí, včetně nemocnice. Většinu potřebných věcí se ale podařilo včas zajistit díky skvělé reakci našich lidí a firem. Důležitá je samozřejmě pomoc seniorům a lidem, kteří jsou znevýhodněni. Chceme pomoci i živnostníkům, kteří v době krize nemohou pracovat. A nejdůležitější je nezapomínat na to, že epidemie skončí a bude třeba řešit dopady současné krize. Proto připravujeme změny v rozpočtu a v prioritách města. Musíme jít dál a zvládnout i další výzvy. 

2. Jsou to desítky a stovky výjimečných skvělých lidí. Šili roušky a vyráběli štíty, přiváželi nám darem dezinfekci, dodávali dobrovolníkům a zaměstnancům v sociálních službách a v nemocnici svačiny. Zdravotníci a ošetřovatelé byli taky skvělí. Hodně se zapomíná, že v první linii po celou dobu slouží prodavačky v obchodech. Denně obslouží stovky lidí a zpočátku je někteří méně odpovědní zaměstnavatelé nechávali dost na holičkách. I jim jsme se snažili pomoci. Je to těžké vyjmenovávat, vždycky na někoho zapomenu a pak je mi to líto. Jo, řidiči - všichni šoféři od autobusáků až po přepravní firmy a sanitky.

3. Všechna opatření vlády jsem respektoval a podporoval. Obhajuji je i před veřejností a snažím se zajistit dobrou informovanost veřejnosti a co nejlepší realizaci toho, co vláda rozhodne. Občas to bylo hodně zmatené, hlavně zpočátku. Noční rozhodnutí, náhlé změny, někdy až komické kotrmelce. Uzavírání malých obchodů a otevírání obřích supermarketů. Proč si nemohu koupit tkaničky do bot v malém krámku na náměstí v NMNM a mohu si je koupit v Jihlavě v Tescu? Pro malého živnostníka může být smrtící, když musí mít zavřeno a obří konkurent může prodávat dál. Ale nechci kritizovat, to umí každý. Chyby se najdou. Ale postupem času se ty chyby dařilo vychytávat a napravovat. Myslím si, že celkově to Česká republika zvládá dobře.

Odpovídal ve středu 29. dubna.


1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Pačiska, Bystřice nad Pernštejnem

Karel Pačiska, starosta, Bystřice nad PernštejnemZdroj: Deník / Jiří Marek

1. Opatření, které jsme přijali v březnu a dubnu fungují. Situace se stabilizovala. Jsem pyšný na lidi kolem sebe a na občany, kteří s pokorou plní všechna nařízení. Město bedlivě sleduje vývoj příjmů rozpočtu a jsme připraveni buď některé akce zrušit, nebo jít do rezerv minulých období. Všechno toto projednáme na červnovém zastupitelstvu města. Žádný zásadní problém neřešíme.

2. Já osobně bych chtěl poděkovat celému zástupu lidí, kteří se jakýmkoli dílem zasloužili o bezpečný region Bystřicka. Setkal jsem se s nebývalou ochotou, lidskostí a sounáležitostí. Zapojili se všechny generace, proto se nám virus vyhýbá!

3. Zase jsem u děkování pro naše nejbližší, protože více než tři týdny od vyhlášení Nouzového stavu jsme od státu ani kraje neobdrželi žádnou zásilku ochranných pomůcek nebo desinfekce!! S probíhajícími opatřeními v zásadě nemám vládě a kraji co vyčíst. Možná trochu chaotického rozhodování.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Ladislav Med, Pelhřimov

PELHŘIMOV - Ladislav MedZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Měli jsme trochu problém po vypuknutí pandemie s ochrannými pomůckami, ale díky několika dárcům a dalším nákupům jsme měli ochranných roušek dostatek a mohli je i následně (poté co naše vláda nesplnila slib) rozdat i našim seniorům. Zároveň jsme museli vypomáhat v této oblasti i našemu Domovu pro seniory. Nyní je situace stabilizovaná a zdá se, že je všeho dost. Včetně dezinfekcí i rukavic. Nyní samozřejmě bude problém s rozpočtem města, nevíme jak se bude plnit příjmová strana (příjem ze sdílených daní od státu) a s touto záležitostí se budeme potýkat až do konce roku. Nicméně, žádnou investiční akci jsme nezastavili a provádíme pouze snížení nákladů různými opatřeními na úkor úřadu. Chod úřadu ale musí být zabezpečen i nadále.

2. Výjimečných osob, či firem a institucí se v této době ukázalo mnoho a za to jsem rád, že jsme mezi lidmi, kterým nejsou věci lhostejné. Asi bych se bál někoho zvlášť jmenovat, protože je jich celá řada. Pokud to bude možné, tak na podzim uspořádáme nějakou benefici pro tyto občany a firmy.

3. Těžko lze hodnotit kroky vlády, či krajů. Až čas ukáže co bylo správné. Tu pozici jsem jim rozhodně nezáviděl, ale s prvními opatřeními jsem souhlasil. Horší je to nyní - s rozvolňováním, kdy ve všem začíná být chaos. Na rozdíl od nás na městech a obcích má vláda a kraje k dispozici řadu odborníků. S námi nikdo nekomunikuje (chodí nám jen nařízení), takže to považuji za největší problém. Je spousta věcí, které nejsou dotažené do konce, takže tady vládu a kraje nechápu. Často se veřejně něco slíbí a skutečnost je jiná, ale to je na dlouhé povídání....... A my pak občanům musíme vysvětlovat co se smí a co ne.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Kratochvíl, Humpolec

HUMPOLEC - Karel KratochvílZdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

1. Největším problémem po vyhlášení stavu nouze vládou ČR bylo, tak jako všude jinde, plnění některých vládních opatřeních při zajištění ochranných prostředků, které nebylo možné běžně dostupnými cestami zabezpečit. Nyní nás trápí především to, jak moc negativně se promítne do městského rozpočtu ekonomický pokles. Jsme na to ovšem předběžně připraveni s tím, že ovšem nechceme zbytečně škrtit investiční výdaje.

2. Osob či firem, kterým bych chtěl poděkovat je skutečně mnoho a nerad bych zde jmenoval, protože není možné vyjmenovat všechny. Je pravdou, že se do pomoci svým spoluobčanům zapojilo mnoho jednotlivců, coby dobrovolníků. Také se i nabídly některé firmy, které pomáhaly ať již dodávkami ochranných prostředků, či prací v terénu, např. dezinfekcí veřejného prostoru apod. Těm všem děkuji.

3. Kroky vlády, vyjma rychlého počátečního vyhlášení stavu nouze a základních ochranných opatřeních, hodnotím spíše sporně. Neschopnost zajistit dostatek ochranných prostředků, liknavost při přímé pomoci „vypnutým firmám a živnostem“ a celková nepředvídatelnost, mnohdy i nelogičnost některých vládních kroků. S Krajem Vysočina i s Krajským ředitelstvím HZS hodnotím naopak spolupráci a celkovou koordinaci velmi dobře.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karolína Koubová, Jihlava

Karolína Koubová, JihlavaZdroj: Archiv

1. Škrty v rozpočtu, které kvůli nouzovému stavu nevyhnutelně přijdou a musí se vyřešit. Město, městská rada a zastupitelé musí rozhodnout, v jakých investičních akcích se má pokračovat a jaké pozastavit. Musíme také najít optimální cesty, jak naplnit městskou kasu, kde sehnat potřebné finance, které nebudou zcela závislé na příjmech z městských daní. Nechceme zachraňovat městské peníze jenom tím, že budeme omezovat investice, rušit akce nebo snad omezovat občany, kteří v Jihlavě žijí a za chod města si platí. Hledáme aktivně cesty, jak naplnit rozpočet i jinou formou.

2. Cením si všech dobrovolných aktivit a nepřestává mě dojímat, jak se lidé v nouzovém stavu stali solidárními a ochotnými pomoci druhým. Děkuji všem, kteří se zapojili do ochrany záchranářů i dalších pracovníků v první linii, a to zejména ochotným dobrovolníkům, co bez ustání vyráběli roušky a distribuovali je dál, za to děkuji i našemu zastupiteli Liboru Kuchyňovi. A děkuji i všem, kteří v této nelehké době podporují malé podnikatele a živnostníky v Jihlavě, protože právě teď je ta pravá doba na to upřednostnit malé rodinné firmy, živnostníky a podnikatele. Cením si také práce naší zastupitelky Evy Decroix, která právě tyto naše malé obchodníky podporuje prostřednictvím iniciativy „Musíme si pomáhat v Jihlavě“, sledovat ji můžete na sociálních sítích, kde najedete skvělé tipy na výborné lokální produkty i služby.

3. Při zvyšování počtu nakažených byli schopni rychle zareagovat a učinit přísná opatření, která zpomalila průběh epidemie, což bylo zásadní pro další vývoj. Přesto se vláda podle mne dostatečně nepostarala o ochranu lidí v první linii, kteří bez potřebných pomůcek dlouho riskovali své životy, ani nezajistila výrobu roušek, přestože na to v Česku kapacity byly a stále jsou. Zároveň nebyly spuštěny žádné funkční dotační programy na podporu měst nebo firem. To horší ale přichází při uvolňování restriktivních opatření, které není koncepční a už vůbec není přehledné či nějak odborně odůvodněné. Doufám, že toto střílení od boku pandemii nezhorší. A co bych udělala jinak? Města, obce, lokální obchodníci a malí živnostníci prodělali kvůli pandemii nejvíce a je potřeba je podpořit z centra a nikoli jen z obecních rozpočtů, takže bych hledala cesty spolupráce s podnikateli mnohem dřív. My děláme maximum možného a teď čekáme na opravdovou a hmatatelnou pomoc od vlády a orgánů EU.

Odpověděla 29. 4. 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vladislav Hynk, Třešť

Vladislav Hynk, TřešťZdroj: Archiv

1. Myslím si, že chybí takový ten běžný život. Návštěvy sousedů, restaurací, hřišť a vnímám i u svých dětí, že jim chybí škola a kamarádi. Protože provozujeme v Třešti koupací biotop, nikdo nám do této doby nesdělil, zda budeme moci toto zařízení v letní sezóně otevřít či nikoli, případně za jakých podmínek. Podobně nejasné je to i ohledně situace okolo otevírání mateřských školek. Když odhlédnu na problémy s koronavirem a jejich zvládnutím, řešíme především dopady či běžné komplikace spojené se zahájenou letošní největší investicí v Třešti – rekonstrukcí průtahu městem, řešíme objízdné trasy atd.

2. V Třešti se našlo během krátké chvíle spousta dobrovolníků, kteří jsou ochotni druhým pomoci s nákupem i jinými „všednostmi“. Obrovský dík patří desítkám šiček (mezi nimiž bylo i pár mužů a dětí, kteří buď sami šili, nebo alespoň byli výrobě roušek nápomocni např. stříháním látek či žehlením hotových roušek). Díky jejich nezištné pomoci, kdy častokrát mezi péčí o rodinu, učením se s dětmi či dokonce prací, usedly ve volné chvíli k šicím strojům a našily tisíce roušek, kterými zajistily nejen třešťské občany, ale dokonce i z veliké části přispěly zajištěním ochranných roušek zdravotnickým zařízením (a to nejen v blízkém okolí), domovům pro seniory a jiným sociálním zařízením. Roušky od dobrovolníků z Třeště také putovaly do nejedné firmy či podniku, prostě všude tam, kde bylo zrovna třeba.

Poděkovat bych chtěl také třešťskému OD Vývoj, kde přizpůsobili svůj výrobní program a místo pánských oděvů šijí roušky nebo ochranné oděvy a své výrobky dodávají nejenom do nemocnice nebo charity. Vzpomenu poděkováním ještě na firmu Kool Trading nebo tým optiky Kočová z Telče. Firem i jednotlivců, kteří se do nezištné pomoci druhým zapojili a nám v Třešti pomohli, bylo určitě více a omlouváme se, že jsem všechny zde nezmínil.

3. Na začátku byly kroky vlády určitě účinné a i díky tomu je situace v naší zemi taková, jaká je. Nesmím ale zapomenout na velkou pochvalu občanům, kteří přísné restrikce vesměs dodržovali. Bohužel, v poslední době jsou i pro mě kroky vlády nepředvídatelné, těžko logicky zdůvodnitelné.
A to je špatně.

Odpověděl 1. 5. 2020