Prvorepublikového politika, předsedy československé vlády a agrární strany, který se mimo jiné zasloužil o politickou renesanci českého rolnictva. Bystu z dílny kamenosochaře Libora Šimona v sobotu dopoledne za účasti mnoha hostů slavnostně odhalili členové havlíčkobrodského Sdružení přátel Antonína Švehly v areálu Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

„Bronzová socha Antonína Švehla byla v těchto místech slavnostně odhalena už v roce 1938,“ řekl předseda Sdružení přátel Antonína Švehly Miloslav Růžička. „O čtyři roky byla před nacisty ukryta v Praze, ve skladu tehdejší Sativy.

„Politické poměry v Československu po roce 1945 nedovolily, aby se socha na původní místo vrátila. Po roce 1948 ze skladu zmizela a nebyla už nikdy objevena. Obávám se, že byla z popudu komunistů roztavena,“ podotkl Miloslav Růžička. Současně poděkoval všem dárcům a donátorům, díky nimž se mohli členové havlíčkobrodského Sdružení přátel Antonína Švehly zasadit o vznik tohoto důstojného památníku.

Slavnostnímu aktu odhalení bysty Antonína Švehly přihlíželo několik desítek lidí. Byl mezi nimi i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.