Při záchranném archeologickém průzkumu na trase jihovýchodního obchvatu archeologové objevili plochu, která je nyní loukou. Tam dělníci ve středověku tavili rudy obsahujících stříbro. "Práce na obchvatu kvůli nálezu pozastaveny nebudou, nehodláme je ani zdržovat," vzkázal za archeology Archaia Brno Jakub Těsnohlídek.

Vlastní prostor tavíren a struskoviště má rozlohu asi 60 x 40 m. "Práce na průzkumu budou pokračovat minimálně do srpna. Objevili jsme tam pozůstatky tavírny rud ze 13. století, ale objevují se dokonce nálezy z pravěku. Pro archeology je to opravdu zajímavé. Myslím, že by to mohlo být zajímavé i pro veřejnost, která se chce o minulosti svého města něco dozvědět,“ prozradil Jakub Těsnohlídek, který se na nalezišti pohybuje prakticky denně.

V současné době na trase budoucího obchvatu pracují i stavební stroje, které zatím hlavně odstraňují ornici.

Podle ředitele Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Michala Kampa se na trase obchvatu daly čekat zajímavé nálezy které se vážou k hornické minulosti tehdejšího Německého, dnes Havlíčkova Brodu. „Může se jednat jak o podzemní chodby, tak zbytky hornických osad," upřesnil ředitel Kamp.

Nicméně na výzkumu se brodské muzeum nepodílí. Tehdejší Německý Brod byl hlavně ve 13. století proslulý těžbou stříbrné rudy. Největší množství nálezů se dá čekat právě na trase obchvatu v okolí Termesiv a Stříbrného potoka. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný a drahý průzkum vyhlásil investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Jihlava výběrové řízení.