Dělníci uvedené společnosti proto neváhali pokládat svrchní asfaltový koberec i přesto, že včera panovaly velmi nepříznivé klimatické podmínky. Toto řešení je pouze provizorního rázu, na jaře by měl být položen finální koberec.

Libor Blažek