„Cílem této akce je po celou dobu trvání propagace umění, řemesel a kontakt tvůrce a návštěvníka. Loňský rok se tohoto podniku účastnilo na jedenáct tisíc lidí, což v porovnání s prvním ročníkem, kdy například účast tvůrců byla asi čtyřnásobně menší, jen dokládá zájem lidí o tuto akci,“ říká František Štibor z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Organizátoři připravili pro všechny zájemce o návštěvu ateliérů informační materiály. Ty budou k dostání na Informačních místech Dnů otevřených ateliérů, k nimž patří právě Muzeum v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři, nebo všechna informační centra v kraji. „Stručnější přehled všech zapojených výtvarníků a řemeslníků s kontaktními adresami bude otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina, které budou distribuovány do všech domácností na Vysočině na počátku října,“ dodává Štibor.

V letošním roce převzala záštitu nad akcí, která se již tradičně koná i v Jihomoravském a Jihočeském kraji náměstkyně hejtmana Vysočiny pro oblast kultury Jana Fischerová. Kraj je zároveň i pořadatelem, organizačně pak tento podnik zastřešuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.