Doprava je nyní vedena po mostním provizoriu, které bylo nasunuto na speciální nosnou konstrukci postavenou v těsném sousedství původních mostních pilířů.

Oprava mostu přijde na třicet osm 
a půl milionu korun a dokončena bude k 31. říjnu letošního roku.

Investorem je ŘSD.