Technické a bytové služby města, které se o veřejná prostranství ve Světlé starají, nasadily těžkou techniku a postupně zbavují ulice bohaté sněhové nadílky.

Traktory vybavené lžícemi shrabují sníh na hromady a nakládají je na korby nákladních aut. Ta je sváží na volná místa na kraji města. Hromada navezeného sněhu je obrovská, je otázka, jak dlouho bude odtávat.

Jiří Víšek