Most stojí na silnici číslo 19, těsně před jeho ústím do řeky Sázavy, na samém pomezí okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Dělníci a technici společnosti MADOS MT od 20. května stihli vybourat zchátralý viadukt z roku 1953, sanovali jeho napůl rozpadlé základy a vyměnili 21,5 dlouhou a 12 širokou svrchní konstrukci. Po novém mostě se od tohoto týdne už jezdí, byť zatím kyvadlově. Téměř hotova je také přístavba 40 metrů dlouhého chodníku, který umožňuje bezpečnější pěší propojení obou částí Ronova a přístup obyvatel této malé vsi k autobusové zastávce. Město Přibyslav na to vydalo téměř půl milionu korun. Investorem rekonstrukce mostu bylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Předpokládá se, že nový most bude sloužit opět nejméně 60 let. 

Ivo Havlík