Tato autorka píše poutavou prózu a příběhy převážně pro děti. Napsala rovněž knihu pro dospělé a další má rozepsanou.

Příjemné setkání, na kterém předčítala paní Polanecká úryvky z několika svých knížek, se konalo ve velké zasedací síni obecního úřadu v pondělí 8. února v odpoledních hodinách.

Nechybělo podávání čaje, povídání s paní spisovatelkou a na závěr bylo možné knížky zakoupit a autorka je doplnila každému z přítomných milým věnováním.

Lenka Hyršová