Toto zařízení poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Centrum nabízí kvalitní trávení volného času, terapie, začleňování do majoritní společnosti, zábavu a setkávání se s vrstevníky.

Cesta k založení centra byla velice obtížná, přesto se však náš záměr podařil. Poděkování patří v první řadě současným uživatelům centra a jejich rodinám, kteří byli impulsem pro jeho založení. Děkujeme za jejich soudržnost a podporu, právě oni jsou základní stavební jednotkou celého zařízení. Poděkování také patří stávajícím zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří dali všanc svou životní jistotu a věřili v dobrou věc.

Dále nám dovolte poděkovat pánům radním Petru Krčálovi a Zdeňku Chládovi a úřednicím Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří byli vstřícní a trpěliví při řešení naší záležitosti. Také děkujeme sponzorům, přátelům a známým, kteří v naše konání věřili a podporovali nás.

Dne 4. prosince od 10 hodin proběhne slavnostní otevření Centra denních služeb Barborka, na které vás srdečně zveme.

Dále si vás dovolujeme pozvat na Týden otevřených dveří, který pořádáme od 15. do 19. prosince. Od 7 do 15 hodin v budově Barborka 1191 (vše v bývalé budově léčiv Zentiva).

Bc. Eva Urbanová, vedoucí zařízení