Uskutečnil se ve světelském svatostánku a v jeho rámci vystoupily děti z Dětského souboru při chrámu Páně z Klášterce nad Orlicí a také varhaník Jaroslav Vodrážka (na snímku).  Posluchači věnovali na opravu číhošťského kostela 12 430 korun.

Jiří Víšek