Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy již přes dva roky usiluje o zřízení lůžkového hospice pro Vysočinu. Ten by nakonec mohl vzniknout v Havlíčkově Brodě. Podporu ze strany města vyjádřil na benefiční akci i starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Jednat se o tom bude i na pondělním zasedání městského zastupitelstva.

Součástí benefiční akce byla také prezentace, která nastínila celkové poslání hospicové paliativní péče. Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit lidem důstojné umírání. Hospic je podle spolku jedním z článků, které v tuto chvíli na Vysočině chybí.

„Našim cílem není vybudování monopolu na poskytování paliativní péče. Hospic je dalším článkem, který přirozeně propojí stávající služby a rozšíří možnosti péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny. Věříme, že vybudováním hospice vytvoříme zázemí a podmínky pro nevyléčitelně nemocné, ve kterých se umírání může stát časem klidu, pokoje, radosti, setkání a smíření,“ uvedla členka výboru spolku Ludmila Novotná.

Cesta ke smíření byl také název uměleckého ztvárnění pěti fází smutku při vyrovnávání se s nemocí, které na benefici předvedli žáci soukromé Základní umělecké školy Havlíčkův Brod. Na jevišti vystřídali tancem vyjádřené fáze smutku, jak je popsala americká psycholožka Elisabeth Kübler-Rossová. Popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření.

„Následovala choreografie Světlo na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, která se inspirovala plamínkem svíčky. Obě taneční vystoupení nastudovala se svými žáky učitelka Jana Šilarová,“ doplnil Jiří Kletečka.

V rámci benefice se dražila díla žáků výtvarného oboru učitelky Andrey Buráňové. Pět obrazů a jedna plastika se nakonec vydražily za více než deset tisíc korun. Na dobrovolném vstupném se pak shromáždilo přes 16 tisíc korun.