Historie Betlémského světla sahá až do jedenáctého století, ale novodobá myšlenka šíření Betlémského světla jako symbolu pokoje a míru vznikla v roce 1986 v Rakousku a k nám se ten plamínek spojující všechny lidi dobré vůle, a vůbec to nemusí být pouze věřící, dostal poprvé v prosinci 1989.

V sobotu 21. prosince rozvezli brněnští skauti vlaky Českých drah po celé naší republice světlo, zapálené v dalekém Betlémě, v místě narození Ježíše Krista již popětadvacáté. Ten vzácný plamínek, přivezli rychlíkem R 986 ráno po osmé hodině i do Světlé nad Sázavou.

Vedle zaměstnanců stanice čekalo na nástupišti několik dalších zájemců, kteří si světlo připálili přímo od skautů, kteří ho vezli vlakem v několika lucerničkách. V dopravní kanceláři zaměstnankyně ČD zapálily dovezeným světlem další lampičku, to pro případ, kdyby jeden plamínek uhasl.

Až do půlnoci Štědrého dne si může kdokoliv přijít na světelské nádraží připálit ten malý plamínek, mající však ohromnou sílu, symbolizující přátelství bez hranic, odnést si jej domů nebo jím obdarovat své blízké. Betlémské světlo se o Vánocích rozsvítí v mnoha domácnostech na slavnostně prostřeném štědrovečerním stole a tak se stává novodobou tradicí těchto svátků.

Jiří Víšek