Jedná se o novodobý vánoční zvyk. Jeho počátek je v roce 1986 v Rakousku, kdy Nadace Světlo ve tmě přivezla malý plamínek z věčného světla. To hoří v jeskynní kapli v Betlémě, v níž se narodil Kristus. Nadace Světlo ve tmě, která pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, se rozhodla dopravit před Vánocemi do rakouského Lince světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně přispějí nějakým způsobem postiženým dětem.

Rok nato nadace přizvala ke spolupráci při roznášení světla rakouské skauty, a protože se akce rychle rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. Odtud se postupně začala šířit do celé Evropy. Ve Vídni se vždy v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim světlo předáno.

Do Česka dovážejí světlo skauti z brněnského střediska Řehoře Mendla. Světlo je pak rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů pro seniory, nemocnic, hospiců i domácností.

Například z Havlíčkova Brodu povezou světlo skauti z Vlastějovic v neděli 17. prosince v 7.58 hodin do Světlé nad Sázavou a odtud do Čerčan. Na trase Havlíčkův Brod a Chrudim předají světlo v neděli skauti v Havlíčkově Brodě v 10.16 hodin, v Chotěboři bude v 10.36 hodin. Do Přibyslavi dorazí Betlémské světlo v neděli v 7.43.