Hned několik investičních akcí naplánovaných na základě požadavků a přání místních občanů, se podařilo dokončit během léta v obci Sobíňov .

„Během srpna byly opraveny komunikace na Cikánce, zrekonstruováno stání kontejnerů u obecního úřadu a u novostaveb," informoval starosta Miloš Starý. V létě se uskutečnila další etapa výměny oken na kulturním domě a v místní knihovně. „Na této budově byl také po třinácti letech obnoven nátěr střech, okapů, svodů a dveří," upřesnil starosta. V září byl srovnán terén a zaset trávník na budoucí hasičské louce. U novostaveb byla vybudovaná chybějící dešťová vpusť.

„Dále byly opraveny nátěry na letním parketě, kolem sběrného dvora, u školy a na dětském hřišti. Byl dokončen projekt na rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy. V současnosti dokončujeme projekt chodníků podél silnice tak, abychom stihli termín prosincové dotace," doplnil starosta. Konkrétně po chodnících kolem rušné hlavní silnice volají obyvatelé Sobíňova už dlouho.