„Iniciativa vzešla z městského úřadu. Bezpečnost obyvatel patří k našim hlavním prioritám," zdůraznil starosta Vlastimil Marušák. Jak vysvětlil, kamerový systém, který je v Jeníkově provozován, se skládal ze tří kamer umístěných na radnici. „Tyto kamery jsou analogové, záznam z nich není zrovna dokonalý," podotkl starosta. Jak vysvětlil, stalo se například, že přímo v centru města u bankomatu došlo ke ztrátě peněženky, a kamerový systém nebyl schopný zjistit, co se s peněženkou stalo. Stejně tak se z kamer nedalo vyčíst, kdo ukradl z vánočního stromu světelnou výzdobu.

„Rada města odsouhlasila, že stávající kamery doplní dvěma dalšími, digitálními, a pokusíme se celý systém zmodernizovat. Jedna kamera přibyla na budově zdravotního střediska a hlídá prostor od přechodu pro chodce před školou až po křižovatku u střediska," upřesnil starosta.

Druhá kamera je umístěna na sloupu veřejného osvětlení naproti Lanette a hlídá křižovatku na Ledeč nad Sázavou a spodní část náměstí. Obraz z těchto kamer je mnohem lepší a dohlédnou dál. Také v noci vidí lépe.

„Proto se pokusíme prodat tři analogové kamery z radnice a vyměnit je za tyto nové, digitální. Již nyní ale můžeme říci, že pokud se něco stane na křižovatkách kolem náměstí nebo na náměstí, bude o tom nějakou dobu existovat kamerový záznam. Stejně tak bude kamera hlídat prostor před úřadem práce, aby byla zajištěna bezpečnost tamních úředníků. Kamer máme nyní šest," doplnil informace starosta Marušák. Podle jeho slov se město nebojí do kamer investovat, rozpočet to nijak výrazně nezatíží. V současné době lze takovou kameru pořídit asi za pět tisíc korun.

„Celý systém má centrum na radnici, kde je i přehrávač. Záznamy bude možné zpětně vyhledat, ovšem přístup k nim bude mít jenom policie," zdůraznil starosta.