Smyslem pilotního projektu je osvěta. Aby lidé věděli, že mají do příslušných nádob házet pouze tříděný kuchyňský bioodpad, například slupky od zeleniny. Radnice nyní také projednává nový plán odpadového hospodářství na roky 2017 až 2021.

„Existuje republikový plán odpadového hospodářství, na nějž navazuje krajský plán. Následně musí mít každé město či obec zpracovaný svůj vlastní plán. Zastupitelé města tak na svém posledním zasedání kromě jiného také projednali plnění plánu za uplynulý rok," vysvětlil místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. Ten podotkl, že hlavní náplní nového plánu bude opět maximální snaha o třídění odpadu a následné materiálové využití.

„V praxi lze totiž využít energetickou složku ze směsného a komunálního odpadu, tedy dál ho zpracovat," pokračoval Jůzl.

Odpad se snaží třídit i Jaroslava Bednářová z Havlíčkova Brodu. „Na zahradě máme kompostér, kam se vždy snažím umisťovat co nejvíce odpadu. V kuchyni mám pak několik samostatných košů, do kterých házím tříděný odpad. Myslím si, že to má smysl. Znám mnoho lidí, kteří namítají, že třídění je k ničemu. Snažím se jim vždy vysvětlit, že to děláme pro sebe a především pro tuto planetu do budoucnosti," nechala se slyšet Bednářová.

Právě kompostéry nabízel havlíčkobrodský odbor životního prostředí lidem za čtvrtinovou cenu běžných nákladů.

„Smyslem je opět to, aby lidé neházeli odpad do popelnic, ale do kompostérů. Ten lze následně využít na zahradnické činnosti," řekl Jůzl.

To, že to radnice myslís odpadem vážně, dokazuje i pilotní projekt v již zmíněné lokalitě Žižkov.

„Začátkem ledna jsme spustili projekt třiadvaceti kontejnerů na bioodpad, které se nacházejí pouze na Žižkově. Informovanost lidí je zatím nízká a lidé neví, jak kontejner využít. Uvidíme tedy, jak se projekt rozvine a bude fungovat," konstatoval Jůzl.

Starosta Jůzl dodal, že se radnice teprve rozhodne, zda kontejnery časem umís-tí i do dalších částí města.

Důležité je, aby lidé do bioodpadu házeli pouze kuchyňské složky, například zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad, čajové sáčky či použité papírové ubrousky.V případě, že lidé do bioodpadu vyhodí například plast, odpad se znečistí, nelze jej použít dál a putuje na tradiční skládku.

Ve městě se také nachází hned deset kontejnerů Diakonie Broumov, do kterých mohou lidé házet oblečení, které již nenosí. To následně putuje lidem do azylových domů a dalších sociálních služeb, kde oblečení použijí.

„Po Havlíčkově Brodě je také rozmístěno sedmnáct bílých kontejnerů na šaty, které jsou však v režimu odpadu. Jdou tak na skládku," vysvětlil Jůzl s tím, že v obou případech se vybere zhruba deset tun oblečení za rok.