Zasedací místnost se zaplnila do posledního místa a turisté se věnovali takzvané „stolové a papírové" turistice. Pozvání přijal a jako host se zúčastnil starosta města Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s jednotlivými body programu. Poté se ujala slova předsedkyně odboru Jaroslava Kohoutová, která ve své obsáhlé zprávě zhodnotila činnost odboru za uplynulý rok 2016. Následovaly zprávy o hospodaření, o činnosti sekce cykloturistů a plán jednodenních a týdenních pobytových zájezdů, které jsou připraveny na letošní rok.

Z rukou předsedkyně odboru a pana starosty převzalo několik členů ocenění od oblasti KČT Vysočina a Ústředí KČT za dosavadní činnost a práci, kterou turistice věnují. Nechybělo ani vyhodnocení soutěže o nejvýkonnějšího turistu a cykloturistu odboru a trocha statistiky.

V roce 2016 KČT, odbor Havlíčkův Brod uspořádal pro své členy ale i širokou veřejnost celkem 324 akcí s celkovou účastí 9597 osob. K 31. 12. 2016 měla naše členská základna 322 členů.

V diskuzi jsme mimo jiné debatovali o možnosti stavby rozhledny na Havlíčkobrodsku. Podle slov L. Rasochy, je totiž Havlíčkův Brod jediný ze 77 okresů, ve kterém rozhlednu nenajdete. Určitě je to velká škoda a zároveň námět k zamyšlení, neboť kopce bychom na to měli☺. Po ukončení výroční schůze a schválení usnesení jsme společně shlédli prezentaci fotografií z loňských pobytových zájezdů do Krkonoš a Českého Středohoří.

Lenka Žáková, KČT odbor Havlíčkův Brod