Akci pořádá Asociace 8. Historického pluku francouzské řadové pěchoty společně s městysem. „Loni se bitva nekonala kvůli covidu. Ani letos do toho nikdo nepůjde. Situace je nejistá. Takže nejbližší termín je zřejmě až rok 2025,“ informovala místostarostka Lenka Vodičková.

Klub vojenské historie
Klub vojenské historie pod názvem Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty, založený v srpnu 1993, sdružuje zájemce o období napoleonských válek, kteří současně nosí uniformy představující skutečný 8. pluk francouzské řadové pěchoty z let 1792 až 1815.
Snaží se o co nejvěrnější rekonstrukci všech detailů dobové výstroje a výzbroje, učí se původním povelům a manévrům ve francouzštině.
Zdroj: Klub vojenské historie

Bylo odpoledne 5. prosince 1805, kdy u Štoků začala jedna z největších bitev v dějinách Havlíčkobrodska. Střetla se v ní rakouská císařská vojska s armádou Bavorského vévodství. Jejich velitelé až po pár dnech zjistili, že válčení s tisícovkou obětí bylo zbytečné. Tato část napoleonských válek totiž už byla rozhodnuta, ukončila ji 3. prosince slavná bitva u Slavkova. Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té mnohem slavnější.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. Jak zapsal do knihy Kapitoly z historie Štoků autor Emil Krauman, střet se uskutečnil mezi českým sborem rakouské armády pod vedením arcivévody Ferdinanda proti bavorské divizi I. francouzského armádního sboru maršála Bernadotta.„Zvítězili vojáci rakouští, přičemž ztráty 1 600 vojáků na obou stranách byly přibližně vyrovnané. Bitva byla součástí napoleonských válek. Od roku 2000 ji připomíná žulový památník podél silnice mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem,“ popsal knihy autor výsledek bitvy

Kromě památníku lze na místě vidět informační tabuli, smírčí kámen a žulový památník, který byl odhalen v roce 2005. „Ve Štokách se vždy při výročí bitvy koná vzpomínková akce příchodu francouzské armády do Jihlavy a bitvy u Štoků. Třídenní program pořádá Asociace 8. historického pluku francouzské řadové pěchoty, město Jihlava a městys Štoky,“ upřesnil starosta Pavel Královec.

Loni by si ve Štokách připomněli již 215 let od této zapomenuté bitvy, ale setkání fanoušků historických bitev zmařil koronavirus. „Vzpomínkovou akci pořádáme každých pět let již od roku 1995. Chceme lidem připomenout historii a události, které se odehrály nejen na Štocku, ale i v Jihlavě," uvedl pořadatel a předseda Asociace 8. Historického pluku francouzské řadové pěchoty Kamil Maděra a dodal, že napoleonské války a události, které se odehrály v roce 1805, měly velký vliv na místní obyvatele a přilehlé obce. „V bitvě u Štoků podle rakouských pramenů padlo až šestnáct set lidí, kteří byli pohřbeni v nedalekém okolí. Je jasné, že nešlo o nějaké bezvýznamné střetnutí," konstatoval.

U příležitosti připomínky této bitvy naposled do Štoků dorazilo v roce 2015 okolo stovky vojáků v dobových uniformách, a to hned ze tří zemí, představujících státy, které se účastnily bitvy v roce 1805. „K vidění byli uniformy Francouzů, Rusů a Rakušanů. Mimo jiné lidé mohli zhlédnout ukázky dělostřelectva a dorazilo i jezdectvo," zavzpomínal starosta Pavel Královec.

Program byl rozdělen na dva bloky. „První část se odehrála ve Štokách, kde lidé mohli vidět dobové ležení a výcvik vojáků před bitvou. Následně v půl jedenácté se uskutečnil pietní akt u pomníku ve Štokách. Pak následovala ukázka bitvy přímo v ulicích a představení jednotek včetně výzbroje a výstroje," dodal Královec.