„Je to skvělá příležitost, jak zábavnou formou dětem ukázat, že statistika není nuda a může poskytovat mnoho zajímavých informací,“ vysvětlila místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Projekt má navíc i jednu přidanou hodnotu. „Pro děti, které se zapojí do Minisčítání, bude pak v březnu a dubnu snadné pomoct rodičům a prarodičům vyplnit on-line dotazník Sčítání lidu, domů a bytů,“ doplnila Krumpová.

Do akce se zatím zapojilo více než tři sta škol napříč celou Českou republikou. Na Vysočině je jich zatím osmnáct. „Zájem nás těší a chtěli bychom motivovat i další. Dotazníky jsou určené pro žáky čtvrtých až devátých tříd a dají se začlenit do on-line výuky třeba matematiky,´nebo informatiky,“ sdělila ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Kraji Vysočina Jitka Číhalová. Zájemci se mohou registrovat až do 13. prosince.