Všem těm, kteří se právě o tyto „děti do dlaně" po porodu s láskou starají, tedy lékařům, zdravotním sestrám, pedagogům, ale i rodičům a prarodičům, byla na sklonku minulého týdne věnována tradiční bohoslužba v kapli Ke cti Panny Marie u Antonínova Dolu.

Celebroval ji otec Siard ze želivského premonstrátského kláštera, hudební doprovod a zpěv byly v režii uskupení Výbuch. Bohoslužbě, na jejímž pořádání se společně podílejí havlíčkobrodská nemocnice s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, přihlížela zhruba stovka lidí.

Historie bohoslužby za děti do dlaně u Antonínova Dolu se začala psát před šesti lety. U jejího zrodu stála primářka dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod Magdalena Chvílová-Weberová, která samozřejmě nechyběla ani při letošní mši.

„Dnes si tu všichni připomínáme svátek křehkých životů, které potřebují hodně péče a hodně lásky. I přesto se však někdy stává, že je život jejich blízkých poznamenán velkým křížem," zmínila primářka na úvod bohoslužby.

„Jediná láska bez podmínek je láska mámy a táty. Láska, která dokáže přenášet rány. Dík patří především vám, rodiče, kteří jste měli odvahu svůj boj nevzdávat a kteří věříte, i když jste ve svém životě zažili kříž," promlouval otec Siard.

Bohoslužba za děti do dlaně se ne náhodou koná u kaple Ke cti Panny Marie. Vlastníma rukama ji postavil Miroslav Pernička z Antonínova Dolu, dědeček předčasně narozených dvojčátek. V těžkých chvílích, kdy se obával o zdraví svých vnoučat, prý prosil Boha o pomoc. Naštěstí vše dobře dopadlo, a tak jako poděkování postavil kapli u silnice spojující Havlíčkův Brod a Jihlavu.

Během posledních tří desítek let se krystalizuje skupina rodin, které vychovávají dítě, jež při narození váží pod 2 500 gramů, mají různý stupeň nezralosti, s čímž souvisí nejrůznější možné obtíže. Jde o skupinu malých pacientů, která má své specifické zdravotní, psychické, ale i výchovné problémy.

Aneta Slavíková