Ke splátkám navíc přibývají úroky. Finanční úřad v Jihlavě je neoblomný, vzal si do zástavy hasičskou zbrojnici.
Roční rozpočet obce se pohybuje, stejně jako u jiných malých obcí, v částce něco přes milion. Přitom dluh, který má obec Pohled ještě splácet, přesahuje tři miliony.

Obec žádala o jeho prominutí Finanční úřad v Jihlavě. „Prominutí se týkalo částky 3,380 milionu korun. Dne 16. prosince 2011 přišlo z Generálního finančního ředitelství rozhodnutí, že žádost se zamítá. Odůvodnění zní, úhrada poslední splátky nebyla provedena plně ve stanoveném termínu ani stanovené výši, akce neslouží svému účelu, škola není do dnešního dne dokončena. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky,“ informoval starosta Milan Klement.

Starosta obce projednal s Finančním úřadem v Jihlavě možnost dalšího splátkování zbylé části odvodu daně, protože rozhodnutím o zamítnutí žádosti o prominutí skončilo povolené splátkování ze dne 30. září 2011.

Čtyři splátky

Finanční úřad v Jihlavě povolil splátky do 29. června 2012. Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti na Finanční úřad v Jihlavě o splátkování úhrady daně, a to na roky 2012 a 2013. Žádost byla podána 19. ledna.
Dne 9. února letošního roku přišlo z Finančního úřadu Jihlava rozhodnutí o posečkání úhrady daně s rozložením úhrady na čtyři splátky, a to do 20. prosince 2013.

Další platba, se kterou musí obec počítat, jsou úroky.¨Úroky vznikají z předminulého povolení splátkování a postupem doby narůstají. Zastupitelstvo rozhodlo po zaplacení první splátky podat na Finanční úřad v Jihlavě druhou žádost o prominutí zbývajícího dluhu obce. Finanční úřad si vzal do zástavy hasičskou zbrojnici.

Splatit tak vysokou částku není pro obec, jejíž finance závisejí z devadesáti procent na daňových příjmech, nijak malá částka. Starosta Pohledu Milan Klement zdůraznil, že se mu o celém případu nemluví lehce, a jsou chvíle, kdy už má všeho dost. Neutěšená finanční situace v podobě dluhu, který si obec způsobila ve chvíli, kdy se jí nepodařilo dostavět budovu základní školy, a tak musela vrátit státní dotaci, se vleče dlouhá léta.

Obrovský dluh činil téměř osmnáct milionů korun, proto se obec rozhodla prodat místní zámek. Kupcem se stal H. H. Holding Group Petra Zázvorky z Frýdlantu v Čechách.

Obci se už podařilo uhradit částku 14,5 milionu korun ze záloh, které složil majitel zámku. Přispěla i obec. Zbývá splatit ještě více než tři miliony korun.
Pohled ale nemá na starost jen splátku dluhu, k dalším výdajům patří investice do provozu mateřské školy, do rekonstrukce vozovek, za svoz komunálního odpadu, výdaje na vnitřní správu a zastupitelstvo obce, pojištění majetku obce, ošetření veřejné zeleně a mnohé další.