Jak vysvětlil Deníku starosta Přemysl Tonar, vznikla v Borové lokalita deseti nových domků v ulici, která se jmenuje Polní. Protože nové rodinné domky vytvořily v podstatě novou ulici, nebylo by podle starosty Tonara správné pojmenovat ji stejně. Jak upřesnil, pojmenovat ulici třeba po válečném hrdinovi pilotovi RAF plukovníku Josefu Stránském, se nebrání, ale dal by přednost názvům místním a jednoduchým. „Například Pod strání nebo Lesní. Směrem ke Kopaninské byla největší skála v Borové a pole, na kterých jsou parcely, mají místní název K Podstráni,“ poznamenal starosta. Havlíčkova Borová má víc než devět stovek obyvatel.

Co člověk, to názor. Například Vlasta Šnajdrová se o pojmenování nové ulice sice moc nezajímá. Kdyby měla rozhodnout, byla by pro místní název a inspiraci by čerpala z přírody. „Ulici bych pojmenovala Podstránecká, ať je to co nejjednodušší,“ prohlásila. Stejný názor má i Marie Stránská. „Ulice Polní určitě ne. Ta je už dost dlouhá. Bydlíme v ulici Zahradní, nad námi je Luční. Hlavně jednoduchost,“ poznamenala.

Seznam názvů ulice se o něco zkrátil, když z něj vypadla možnost pojmenovat ji po Josefu Stránském. „S pojmenováním musí souhlasit rodina. Ta měla k návrhu výhrady. Mluvil jsem s žijícími příbuznými Josefa Stránského, kteří si nepřejí pojmenovat ulici bez toho, aby obsahoval v názvu dosaženou vojenskou hodnost, což by bylo poněkud komplikované,“ vysvětlil starosta Tonar.

Najít jméno pro novou ulici bylo i námětem posledního jednání zastupitelů. Ti většinou hlasů rozhodli, že se nová ulice nebude jmenovat ulice plukovníka Stránského, ale ani Lesní, dokonce ani Podstránecká Zastupitel Karel Šmíd uvedl, že provedl anketu mezi majiteli stavebních parcel, jaký název ulice by preferovali. Z ankety vyšlo, že šest majitelů stavebních parcel, tedy většina by chtěla ulici Lesní a druhá se třemi hlasy je pro ulici Podstránecká.

Opačný názor měl místostarosta Josef Nevole. „Máme jedinečnou možnost přejmenovat ulici po místním hrdinovi,“ zdůraznil. Podle názoru jiných zastupitelů se měl název ulice řešit už v okamžiku, kdy se nová zástavba plánovala.

Najít jméno pro novou ulici není jednoduché. Nejen v Borové. Například obec Stará Říše na Jihlavsku se nakonec rozhodla nepojmenovat jednu z ulic po básníku Martinu Jirousovi zvaném Magor.Údajný mecenáš měl podle novinového článku nabízet za pojmenování veřejného prostranství po Jirousovi půl milionu korun. Starosta Zdeněk Svoboda řekl, že se mu totožnost možného dárce nepodařilo zjistit. „Bylo to od začátku takové divné,“ řekl novinářům. Dodal, že má obavy, jestli to vůbec byla pravda.

Jak pojmenovat ulici

- Rozhodování o názvech ulic a jiných veřejných prostranství náleží do samostatné působnosti obce a je vyhrazeno zastupitelstvu obce. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Zápis provádí obec.

- Názvy ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy, takže název ulice či jiného veřejného prostranství musí být v rámci obce jedinečný. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života.