Diskuse bude vedena na téma pěstování brambor, aktuální stav a vyhlídky pěstitelů do budoucna. Hlavním pořadatelem je Český bramborářský svaz, Výzkumný ústav bramborářský a akciová společnost Havlíčkova Borová. Po dopoledních diskuzích odborníků bude následovat odpolední prohlídka pokusných polí.