Tři tyto stroje pro své potřeby nyní v Rakousku kupuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Stříkačka má hmotnost 150 kg, pokud je plná, pak 167 kg. Výrobce, firma Rosenbauer, do svého reklamního prospektu zařadil fotografii ukazující, jak stříkačku, nikoli bez námahy, přenášejí čtyři hasiči. Češi ovšem měli siláka Gustava Frištenského a na nádvoří továrny u Dunaje poblíž Lince pumpu zvedli a přemístili dva borci, bratři Pátkové z Havlíčkobrodska. Vlevo Milan, starosta sboru dobrovolných hasičů v Žižkově Poli, vpravo Jiří, ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.

Ivo Havlík