Tak to je otázka, na kterou teď neexistuje jednoznačná odpověď. Jisté je to, že Kraj Vysočina chystá opravu silničního mostu, který je v podstatě součástí této křižovatky. Jisté je také to, že město Havlíčkův Brod již kraj požádalo, aby svůj záměr rozšířil o výstavbu odbočovacích pruhů ve směrech ulic Lidická – Dolní a Dolní – Masarykova. Tím ale  všechny  jistoty končí.

„Kraj zaznamenal potřebu rekonstrukce mostu mezi kruhovou a světelnou křižovatkou u hotelu Slunce. Okamžitě začaly práce na zpracování projektové dokumentace, tak aby již v příštím roce mohl být odstartován proces veřejné zakázky, v lepším případě aby již byly zahájeny stavební práce. To vše za předpokladu,  že bude dokončena oprava havlíčkobrodské Žižkovy ulice," uvedl hejtmanův náměstek pro oblast dopravy Libor Joukl (ČSSD) a dodal, že při projednávání tohoto záměru s vedením města byl vznesen požadavek na rozšíření mostu. „Proto byly práce na zadávací dokumentaci pozastaveny a začaly rozhovory o možnostech financování této městem vyvolané investici. Kraj souhlasí s rozšířením mostu, upozorňuje však, že nejde o investici vyvolanou krajem, ale městem, a proto by ji město mělo hradit," sdělil Joukl.

S tímto argumentem ale havlíčkobrodští radní nesouhlasí. Opětovně to potvrdilo i zastupitelstvo města při svém pondělním zasedání. „Výstavbu odbočovacích pruhů by měl financovat kraj. Podle zákona o pozemních komunikacích se větve úrovňových křižovatek přiřazují ke komunikacím nižší třídy," připomněl starosta města Jan Tecl.

„Podle tohoto zákona je vlastníkem komunikace kraj, na jehož území se nachází. Vybudování odbočovacích a připojovacích pruhů je tedy povinností vlastníka komunikace," pokračoval  Tecl. Ten  současně zdůraznil, že město Havlíčkův Brod je připraveno podílet se na úpravě křižovatky, a to na objektech, které vlastní. Těmi jsou například veřejné osvětlení, světelné signalizační značení, chodníky a další.

S tímto stanoviskem se zcela ztotožnil i opoziční havlíčkobrodský a současně i krajský zastupitel Milan Plodík z KSČM. „Každý ať zaplatí to své," řekl Plodík.

Havlíčkobrodský radní Libor Honzárek v této souvislosti připomněl, že Kraj Vysočina jistou vstřícnost přece jen naznačil a náměstek Joukl ji i blíže charakterizoval. „Kraj při projednávání možností financování navrhl, že mostní konstrukci zaplatí v celé šíři mostu a město si finančně ošetří ostatní vyvolané práce. Tedy povrchy na připojovacích pruzích, přeložky inženýrských sítí a ostatní dopravní infrastruktury. Tento návrh ale musí být ještě potvrzen rozhodnutím rady kraje nebo zastupitelstva," konstatoval Joukl.

To se ale Liboru Honzárkovi a větší části havlíčkobrodského zastupitelstva zdá přece jen málo.  „Vedení kraje by si mělo uvědomit, že nejde o žádnou banální provinční dopravní stavbu, ale  o žádoucí úpravu vskutku nejvytíženější křižovatky na Vysočině. Křižovatka prošla v roce 2009 rekonstrukcí a byla rozšířena o odbočovací pruh Humpolecká – Lidická. Ovšem s ohledem na příští léta, kdy doprava zcela jistě naroste, je její další rozšíření zcela nezbytné. A proč to tedy neudělat právě teď a současně s rekonstrukcí mostu přes Žabinec?" zeptal se Honzárek.

Jestli nakonec k dohodě mezi havlíčkobrodskou a krajskou samosprávou dojde, není jisté. „Ano, může se stát, že Kraj Vysočina nakonec opraví pouze most. I s touto variantou musíme počítat," uzavřel starosta Jan Tecl.