Jak bude zajištěn provoz kamenného hospicu po stránce organizační i finanční. To bylo námětem pracovního jednání zastupitelů, které se konalo v pondělí 14. ledna. Lůžkové zařízení pro umírající bude stát na pozemku mezi nemocnicí a Psychiatrií. Provozovat ho bude Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. O hospicu se v Brodě mluví víc než rok. Proč město otálelo s převodem, vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Je třeba k tomuto projektu otevřít nejdřív diskusi o velmi důležitých bodech. Máme již návrh smlouvy zpracovaný právníkem, ale potřebujeme znát další podrobnosti. Například jak bude provoz zařízení financován. A kdo bude o klienty hospicu pečovat. Proto jsme se rozhodli k celému projektu uskutečnit mimořádné jednání a ještě pracovní seminář. Město Havlíčkův Brod má vůli projekt hospicu podpořit, ale potřebuje záruky,“ popsal podstatu problému místostarosta Stejskal. Podle vedení města má pozemek na stavbu hospicu hodnotu kolem deseti milionů korun.

Podrobné plány

Podle předsedkyně spolku Ludmily Novotné je provoz hospiců v ČR financován vícezdrojově. „Nejinak by to mu bylo v našem případě. Financování je zajištěno z těchto zdrojů: zdravotní pojišťovny, dále pak příspěvek na péči, příspěvek pacienta, dotace ministerstev, Kraje Vysočina, měst a obcí a dary,“ upřesnila Novotná s tím, že tým potenciálních pracovníků pro práci v hospicu vzniká postupně po celou dobu práce spolku, tedy skoro 4 roky. „Tito zájemci se v oblasti paliativní péče průběžně vzdělávají, včetně stáží v hospicích. Jsou to lidé nejen z Havlíčkova Brodu, ale také s Pelhřimovska, Jihlavska, Žďárska i Třebíčska,“ dodala Novotná.

„Na pracovním jednání zastupitelů zazněla podrobná finanční analýza připravované výstavby i jejího provozu. Tato analýza vycházela veskrze z analýzy jiných hospiců na území ČR, většina z nich je financována podobným způsobem. Kraj Vysočina je jediným krajem v ČR, který nemá hospic. Zastupitelé se napříč politickým spektrem shodli, že podpoří darování pozemku o výměře 5663 m2, tento návrh bude předložen na řádném únorovém  jednání zastupitelů.  Pozemek se nachází v lokalitě  U Rybníčku. Ve smlouvě bude uvedeno, že zařízení musí být pro minimálně 20 klientů,“ informovala za město Havlíčkův Brod mluvčí Alena Doležalová.

Nutná ochrana investic

Podle zastupitele Milana Plodíka (KSČM) se pracovního jednání zastupitelů na téma budování kamenného hospicu v Havlíčkově Brodě zúčastnilo ze strany budoucích provozovatelů asi deset zástupců. „Musím konstatovat, že celá prezentace projektu i finanční rozvaha byla dobře připravena. Semináře se zúčastnilo 22 zastupitelů. Z toho je vidět, že město Havlíčkův Brod má na vybudování hospicu opravdu zájem,“ konstatoval Plodík. Seminář zastupitelů pokračoval jednáním o detailech budoucí darovací smlouvy. Podle Milana Plodíka ale bude záležet rovněž na Kraji Vysočina, jestli se bude finančně podílet na investicích do stavby a budoucího provozu zařízení.

„Někteří zastupitelé vyslovili názor, že pokud Spolek Mezi Stromy dostane od města dar ve výši asi 10 milionů korun, pak by měla být tato investice chráněna dobou, po kterou nebude moci spolek pozemek pronajmout či prodat. Otázkou je, zda to má být 10, 20 nebo dokonce 30 let. Tato ochranná doba bude předmětem řádného jednání zastupitelstva, které se uskuteční v únoru,“ konstatoval Plodík s tím, že podle názoru některých zastupitelů by město Havlíčkův Brod mělo mít v orgánech společnosti, která bude hospic provozovat,svého zástupce, který bude mít dohled nad hospodařením a zajistí, aby hospicová lůžka byla obsazována především potřebnými občany z Kraje Vysočina.