SDS Exmost se  soudní cestou domáhá zproštění platby třímilionového penále, které jí  město Havlíčkův Brod naúčtovalo za nedodržení termínu dokončení.

„Za nedodržením termínu stojí špatná zadávací dokumentace. Ta zapříčinila, že jsme při opravě museli uskutečnit řadu dalších náročných stavebních operací, se kterými projektant vůbec nepočítal," řekl již dříve ředitel a jednatel společnosti SDS Ex-most Pavel Jankůj.

Havlíčkobrodský starosta Jan Tecl potvrdil, že město má  žalobu k dispozici a dodal, že bude následovat standardní postup. „Žalobu prostuduje náš právník, vypracuje příslušné vyjádření, a to krajskému soudu ve stanovené lhůtě odešleme. Osobně se domnívám, že půjde o časově náročný spor a jsem přesvědčen, že město v případě celé rekonstrukce, a to od samotného zadání až po konečné převzetí stavby a uplatnění smluvně daného penále, postupovalo správně," zdůraznil  Tecl.

Havlíčkobrodský deník v souvislosti s podanou žalobou společnosti SDS Exmost oslovil i Kraj Vysočina. Ten byl společně s havlíčkobrodskou samosprávou spoluinvestorem  rekonstrukce mostu za zhruba 26 milionů korun (podíl Havlíčkova Brodu činil  devět a půl milionů korun).

Redakce se zajímala o to, zda také hejtmanství uplatnilo penále za nedodržení termínu dokončení a kolik ve skutečnosti společnosti SDS Exmost za odvedenou práci zaplatilo.

Do ukončení sporu žádné informace

„Kraj Vysočina nemá žádné informace o podané žalobě. Jistě pochopíte, že v případě uplatnění vámi popsaných kroků poděkujeme za možnost se k akci nevyjadřovat," zareagovala mluvčí kraje Jitka Svatošová. Tato odpověď ovšem redakci nestačila a s poukazem na transparentní nakládání s veřejnými prostředky požádala o vyjádření  přímo hejtmana Jiřího Běhounka. „Pokud jde o kauzu SDS Exmost, naše zdrženlivost v odpovědích na položené otázky, pokud hovoříte o soudním podání, je naprosto pochopitelná. Nebudeme zveřejňovat do ukončení sporu žádné skutečnosti ani informace. Právě proto, že se snažíme odpovědně ochránit veřejné prostředky," odpověděl Běhounek.

Připomeňme, že kraj stavbu od SDS  Ex-most nepřevzal a vypověděl  jí smlouvu. Současně požádal o prodloužení termínu dočasného užívání mostu. Uvažuje také o tom, že najme jinou firmu, která most  v souladu s projektovou dokumentací dokončí.

Aktuální hodnotu celého díla již posoudil auditor a stanovil cenu odvedených prací. Ta je údajně vyšší, než byla původní cena projektovaná. A právě rozdílná výše těchto položek je podle informací Deníku jedním z důvodů, proč se společnost SDS Exmost obrátila na soud.