Ochoz se nachází ve výšce čtyřiceti metrů a poskytuje dokonalý výhled na město a okolí. S pravidelnými komentovanými prohlídkami mohou turisté, ale i místní počítat již od počátku srpna. Navíc se dozvědí mnoho zajímavého nejen o věži a jejích zvonech, ale také o kostele.