Někdejší Broda Theutunicalis – jak bylo město připomínáno již roku 1308 – se od té doby jmenuje Havlíčkův Brod. Jméno dostalo na památku národního buditele Karla Havlíčka rodem z nedaleké Borové, který v někdejším Německém Brodě studoval gymnázium a později také žil.

„Historický význam názvu města byl vytěsněn českým poválečným patriotismem a nenávistným postojem vůči Němcům," shrnul důvody přejmenování historik Michal Kamp. Někdejší hornická osada byla poprvé zmíněna v roce 1256, a jelikož byl jejím zakladatelem Smil z Lichtenburka, nesla nějakou dobu i jeho jméno. Později město dostalo přídomek podle Němců, kteří sem přišli těžit stříbro. Německý živel ale časem prakticky vymizel, v roce 1930 se k této národnosti hlásilo 1,5 procenta z deseti tisíc obyvatel města.

(čtk)