Kroužek navštěvovalo 40 děvčat a chlapců, kteří ve dvou skupinách docházeli na služebnu pravidelně buď každé pondělí nebo středu po dobu jedenácti týdnů. Zde se děti učily jak být správnými strážníky. Učily se měřit rychlost radarem, střílet na střelnici, zvládly fyzické i písemné testy.

Na závěr kroužku byly děti na radnici slavnostně jmenovány místostarostou Zbyňkem Stejskalem a městské policie Janem Pavlíkem mladými strážníky.