K zemi padají staré a neduživé stromy, které  nevyhovují projektu revitalizace , který zahájila nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Projekt byl projednán na odboru životního prostředí města Havlíčkův Brod a schválen Českou inspekcí životního prostředí. Po schválení Ministerstvem životního prostředí a získání finanční podpory z fondů EU byla vyhlášena odborem životního prostředí Kraje Vysočina na realizaci projektu veřejná soutěž.

Realizací uvedeného projektu byla pověřena firma GREEN PROJECT, která tuto soutěž vyhrála. Revitalizace parku má skončit 31. 12. 2013.