Zastupitelstvo města proto na svém posledním zasedání rozhodlo, že tato volná hrobová místa nabídne veřejnosti k opětovnému užívání.

„Zastupitelstvo projednalo a schválilo zásady prodeje hrobových míst na tomto hřbitově," potvrdil místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. Ten dodal, že k současnému užívání některého z hrobů nebo hrobek na hřbitově u kostela svatého Vojtěcha se prozatím přihlásilo na tři sta padesát osob. „Budou s nimi sepsány nové smlouvy. Noví zájemci o uvolněná hrobová místa si pak mohou podat příslušnou žádost na technických službách," pokračoval Jůzl a upozornil, že pokud součástí volného hrobového místa bude nějaké příslušenství, například kámen, kříž, kovaná ohrádka a podobně, bude si ho muset zájemce nejprve odkoupit. A to za cenu stanovenou úředním odhadem. „O prodeji a následném užívání hrobového místa pak rozhodne zastupitelstvo," vysvětlil nutný administrativní postup Jůzl.

Zahájení prodeje volných hrobů ale v žádném případě neznamená, že by se na hřbitově u kostela sv. Vojtěcha znovu začalo s pohřbíváním zemřelých do země. Hroby a hrobky budou sloužit pouze k pietnímu ukládání uren.

Na hřbitově u kostela svatého Vojtěcha, který je doložen k roku 1509, se pohřbívalo, a to především na takzvaném Starém hřbitově, který je jeho součástí, až do roku 1961.

Kulturní památka

V červnu 2005 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR areál kostela sv. Vojtěcha a hřbitova za kulturní památku.

Dnešní vzhled hřbitova je klasicistní, nachází se tady i několik cenných historických náhrobků pocházejících převážně z 19. století.

Některé hroby s náhrobky jsou evidované jako kulturní památky. Jedná se například o hrob rodičů Karla Havlíčka Borovského, významné německobrodské rodiny Weindenhofferových či spisovatelky Anny Jahodové – Kasalové.

V uplynulých letech byl areál kostela a hřbitova vybaven novým sociálním zázemím, zeleň prošla odborným revitalizačním zásahem a opravena byla i hřbitovní kamenná zeď.

„Rodiče mám pohřbené v Sačanech u Ledče, a co si budeme povídat, je to z ruky. Uvažoval jsem, že bych jejich ostatky přemístil na hřbitov sv. Vojtěcha. Uvedený postup získání volného hrobového místa ale považuji za zbytečně  komplikovaný. A zajímalo by mě, kdo bude platit ten úřední odhad," zareagoval na nabídku města například Petr Stojan z Havlíčkova Brodu.