Havlíčkův Brod přispívá na opravu nemovitých kulturních památek ve svém historickém jádru již od roku 1996. Grantový program každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury. Letos ze zaslaných žádostí doporučilo dva vybrané žadatele a městu přidělilo dotaci ve výši 1 775 000 korun. Radnice se na opravě památek finančně spolupodílí. Díky fondu se tak stav městské památkové rezervace neustále zlepšuje.

„Na posledním zasedání zastupitelstva jsme schválili příspěvek města ve výši 633 tisíc korun pro dva žadatele. Jedním z nich je majitel měšťanského domu U bílého koníčka na Havlíčkově náměstí, druhý je farní objekt děkanství Havlíčkův Brod na Rubešově náměstí,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Měšťanský dům U Bílého koníčka stojí v horní části Havlíčkova náměstí už dobrých pár set let. Od 17. století zde byla hostinská živnost a v první polovině 19. století zde žil blízký přítel Karla Havlíčka Václav Žák. V zahradním altánu prý spolu hrávali šachy. Současný majitel objektu uspěl se svou žádostí o finanční příspěvek na obnovu čtyř oken v hodnotě 153 tisíc korun, přičemž dotace ministerstva činí více než 49 procent potřebné částky. Město se na opravě podílí zhruba jedenácti procenty.

„Ty stavby jsou každá jinak veliká, takže poměr peněz je rozdílný. Díky programu regenerace a díky příspěvku města víceméně vznikne hodnota díla větší než čtyři miliony korun v rámci rekonstrukce těchto dvou objektů,“ dodal brodský místostarosta.

Děkanství Havlíčkův Brod si v rámci programu regenerace zažádalo o peníze na obnovu střechy. Ta si vyžádá náklady ve výši 3,8 milionu korun. Ministerstvo na opravu přispěje dotací ve výši 1,7 milionu korun a město částkou 617 tisíc korun.

Budova děkanství pochází z poloviny 18. století. Pohledově uzavírá prostor u hlavního městského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na seznam kulturních památek byla zapsána před rokem 1988.