Již v loňském roce začalo kácení stromů a celková revitalizace ve vybraných lokalitách města. V posledních dnech došlo k nejvýraznějšímu kácení stromů na Kalinově nábřeží u bývalé plynárny nedaleko Billy. Mnoho lidí si myslí, že tento zásah byl zbytečný, jelikož stromy byly zdravé.

„Každý pokácený strom bude nahrazen několika novými stromy, které budou mít pro město mnohem větší hodnotu. Dříve totiž velmi často docházelo ke spontánnímu sázení stromů, které nebylo nijak regulováno," uvedl místostarosta města Libor Honzárek. Ten dodal, že všechny práce byly již v minulém roce schváleny nejen zastupitelstvem města, ale též výborem pro životní prostředí.

Kromě Kalinova nábřeží již proběhla nebo proběhne revitalizace na sídlišti Pražská, v areálu veřejných sportovišť Plovárenská nebo v městské části Termesiv. Projekt revitalizace zeleně by měl být ukončen v červnu letošního roku.

„Hlavním smyslem je podporovat městskou zeleň. Nově vysázené stromy se snažíme umisťovat do vhodných kompozic, které nebudou nijak narušovat ráz celého města. Všechny kroky a celý projekt jsme samozřejmě konzultovali s arboristy a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky," podotkl Honzárek. Ten pokračoval, že ke kácení dřevin má město všechna platná povolení orgánů ochránců přírody i orgánů památkové péče.

„Celkově vysadíme více než 2 679 nových stromů a keřů. Kromě toho dojde i k ošetření stávajících dřevin včetně památné lípy srdčité u Svatého Jána," konstatovala Alena Doležalová, mluvčí brodské radnice.

„Kácení bylo navrhováno u stromů poškozených, nemocných či nebezpečných pro provoz pod nimi.