Rada města přispěje i Oblastnímu spolku Českého červeného kříže. V souvislosti s bojem proti Covid-19 daruje město Havlíčkův Brod oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, částku 20 tisíc korun na pořízení náplní do tiskáren pro tisk upevňovacích segmentů do obličejových štítů," upřesnil starosta.