„Kompostéry budou vydávány nejdříve v měsíci květnu 2019 proti podpisu darovací smlouvy tradičně ve sběrném dvoře u rybníka Cihláře v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod Reynkova ulice 2886 od 7:00 do 17:00 hodin pouze ve všední dny. První den výdeje bude zveřejněn na webu města,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Pořadníky město nevede.

Kompostéry mohou získat obyvatelé Havlíčkova Brodu, majitelé zaplocených pozemků . Ovšem kompostér nemohou získat ti, kteří ho už dostaly v letech 2014 – 2018. Tedy v horizontu posledních pěti. Každý zájemce může žádat pouze o jednu nádobu. „Pokud například zahradu vlastní či oprávněně užívá více lidí, smí požádat o nádobu k postavení na této zahradě pouze jeden z nich. Pokud občan vlastní například pět různých vhodných pozemků ve městě, též má nárok jen na jeden kompostér,“ upřesnila mluvčí. Nárok na kompostéry mají samozřejmě všichni obyvatelé města, včetně jeho místních částí.

Na výdejovém místě se zájemci musí prokázat občanským průkazem a znát parcelní číslo svého pozemku. „Údaje o pozemku prověříme ve veřejně přístupném katastru nemovitostí. Darovací smlouva obsahuje vymahatelnou sankci za nedodržení stanovených podmínek příjemcem kompostéru,“ upozornila radnice.

Město Havlíčkův Brod podporuje domácí kompostování už od roku 2006. Zahrádkáři přišli postupně kompostérům na chuť, dotované nádoby mizí z areálu technických služeb během okamžiku. Podobně jako Brod nabízí dotované kompostéry zájemcům i další města.