„Od roku 2008 začalo město Havlíčkův Brod vždy v zimních měsících s pravidelným odchytem holubů do speciálních klecí. Ve městě je v tuto dobu umístěno několik odchytových zařízení. Například v Dolní ulici, na kostele sv. Kateřiny nebo v areálu Měšťanského pivovaru,“ informovala za město Havlíčkův Brod Lenka Rázlová z odboru životního prostředí.

Přenašeči nemocí

Jak vzápětí vysvětlila, holubi jsou přenašeči různých nemocí. „Mezi nákazy patří toxoplazmóza, salmonelóza, určité druhy tuberkulózy. Velká koncentrace zdivočelých holubů v nekontrolovatelných hnízdních koloniích městských aglomerací způsobuje jejich trvalé promoření ektoparazity,“ konstatovala Rázlová. Rovněž v místech, kde je holubů větší množství, dochází podle odborníků ke znečištění budov, veřejných prostranství a poškozování památek agresivním holubím trusem. Opravy fasád takových památek stojí miliony korun. „Vzhledem k tomu, že část Havlíčkova Brodu je městskou památkovou zónou, dochází i ke snižování estetického vjemu z jinak upravených budov a veřejných prostor,“ podotkla Rázlová. A to je důvodem, proč by i nejzatvrzelejší milovníci přírody měli mít rozum a holuby ve městě nekrmit. Majitelé domů ve městě by měli také dbát na to, aby se u nich holubi nemohli zahnízdit.

Usmrtit, ale citlivě

Lenka Rázlová rovněž vysvětlila, jak odchyt holubů do speciálních odchytových klecí ve městě funguje. „Po nakrmení jsou klece uzavřeny. Odchytová zařízení se pravidelně dvakrát týdně kontrolují. Odchycení holubi vybíráni a humánním způsobem, v souladu s platnými veterinárními předpisy, usmrcováni,“ popsala celý proces Lenka Rázlová. Například v letech 2008 až 2009 bylo ve městě odchyceno 891 holubů. V letech 2014 až 2015 to bylo 658 holubů. V sezóně 2017 – 2018 bylo odchyceno 339 holubů. Jak upřesnila Lenka Rázlová, v srpnu 2015 byl zahájen i výběr holubích vajec a likvidace holubích hnízd, při němž bylo vybráno 72 kusů holubích vajec. V roce 2018 bylo odchyceno 312 kusů holubů, 6 holoubat a bylo vybráno 18 kusů vajec.

Pomáhají i dravci

„Celkem bylo k 7. lednu 2019 odchyceno na území města již 5.555 holubů včetně holoubat,“ dodala Rázlová. Odchyty holubů jsou podle úředníků z odboru životního prostředí úspěšné a udržují stav opeřenců v přijatelných mezích, město Havlíčkův Brod akce pravidelně opakuje. Město ve spolupráci s Technickými službami a deratizační firmou provádí různá opatření, která mají holubům bránit v hnízdění a dezinfikuje objekty zamořené holubím trusem. Na pomoc proti přemnožené holubí populaci sáhlo v minulosti město i k cílenému vypouštění sokolů stěhovavých, pro které jsou holubi vítaná kořist.