„Měl bych na Vás jednu prosbu o pomoc, kterou byste mi mohl poskytnout z pozice novináře. Dnes jsem se dozvěděl výsledky výběrového řízení na pořádání vánočních trhů v HB na další tři roky a byl jsem docela překvapen, že jsem neuspěl,“ píše Havlíčkobrodskému deníku Ondřej Fuchs. S jeho jménem jsou spojeny například prázdninové festivaly historického šermu na hradě Zubštejn na Bystřicku.

Nového pořadatele prý kultura nezajímá

Jak Ondřej Fuchs tvrdí, jeho nabídka programů na vánoční trhy byla stejná jako v minulém roce. Ondřej Fuchs nabídl na každý den nějaký zajímavý program, kam patřila například akce ve spolupráci s Havlíčkobrodským deníkem Česko zpívá koledy.

Na závěr tržního maratonu měl být ohňostroj, v plánu bylo rozdávání betlémského světla, požehnání Vánocům zástupci církví. „Prostě vše, na co si lidi v minulých letech zvykli, a co se jim líbilo. Místo toho výběrové řízení vyhrál člověk, který trhy v Brodě pořádal již v minulosti s částkou 120 tisíc korun a již v minulosti ukázal, že jej nezajímá kulturní stránka věci, program nedělal, neudělal propagaci a byl to absolutní propadák,“ stěžuje si Ondřej Fuchs s tím, že by velmi rád věděl, proč mu město Havlíčkův Brod nedalo možnost vánoční trhy pořádat a vybralo si někoho jiného.

A tady je odpověď z radnice. „Město Havlíčkův Brod vyhlásilo na pronájem tržiště veřejnou obchodní soutěž, jejíž podmínky schválila rada města. Na základě připomínek občanů byly do soutěže zapracovány mimo jiné požadavky na dobu trvání vánočních trhů, jako je například zkrácení a rozsah doprovodného programu pro návštěvníky,“ říká za město Havlíčkův Brod Markéta Firychová, vedoucí úseku pronájmů a prodejů a dodává: „Město Havlíčkův Brod jako vyhlašovatel má právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Při výběru bylo přihlédnuto pouze k nabídnuté výši nájemného a návrhu způsobu a programu organizace trhů, což byla kritéria výběru.“

Vítěz městu vyhovuje

Jak Markéta Firychová upřesňuje, Ondřej Fuchs Fuchs doručil městu dvě nabídky. „Nabídka číslo jedna s nižší nabídnutou cenou splňovala požadavky soutěže. Nabídka číslo dva, s vyšší nabídnutou cenou, však přesahovala rámec soutěže, pokud jde o dobu trvání trhů a rozsah doprovodného programu, takovým způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným radou města. Nabídka číslo dvě proto byla radou města vyřazena, v souladu s právem vyhlašovatele vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje,“ vysvětluje Firychová.

Jako vítěznou vybrala rada města nabídku jiného uchazeče, která byla podle Firychové v souladu s požadavky soutěže a jejíž nabídnutá cena byla vyšší než u nabídky číslo jedna od Ondřeje Fuchse. Jak je spokojený Ondřej Fuchs s vysvětlením svého soutěžního neúspěchu, se zjistit nepodařilo, telefon nezvedl.

Město: Trhy se nelíbily

O tom jaké byly vánoční trhy v režii Ondřeje Fuchse, píše například havlíčkobrodský zpravodaj v lednu v roce 2016.

„Letos poprvé se vánočních trhů ujal pořadatel Ondřej Fuchs, který si za tímto účelem pronajal Havlíčkovo náměstí a po dobu tří let se postará o předvánoční akce na centrální ploše Havlíčkova Brodu. Jeho program byl přijat trochu s rozpaky. Lidé čekali vánoční atmosféru, koledy, přesný program, větší nabídku prodejního vánočního zboží,“ napsala za město Havlíčkův Brod Světlana Pátková.

„My jsme naopak nabídli večerní programy a o víkendu po celý den,“ říká Ondřej Fuchs. „Kdykoliv přijdou lidé na náměstí, čeká je tam nějaký program. Nechceme, aby chodili na určitou akci, ale aby po celý den, kdykoliv přijdou, byla v centru nějaká zábava. Zábava se střídala v různých žánrech, nabídka doprovodných akcí byla rozmanitá,“ vysvětlil v havlíčkobrodském zpravodaji z roku 2016 Ondřej Fuchs.