Havlíčkův Brod se tak stane prvním městem na Vysočině s podobným zařízením. To má přispět k rozšíření vzdělávacích aktivit žáků a k popularizaci vědy a techniky.

Nové centrum žákům představí přírodní vědy zábavnou a hravou formou. Mohou si zahrát na zahradníky, chemiky i hvězdáře. „Cílem projektu je vybudovat moderní učebnu fyziky, chemickou laboratoř, univerzální přírodovědnou učebnu a další střešní prostory s multifunkční učebnou s 2D a 3D projekcí. Centrum doplní i střešní zahrada či observatoř s mobilním dalekohledem, který dětem umožní pozorování oblohy,“ přiblížila místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková.

Centrum by škole vyřešilo i problém s nevyhovujícími podmínkami pro výuku pracovních činností. „Z tohoto důvodu chceme na střeše vybudovat zahradu a skleník, kde budeme pěstovat rostliny, stromky i jiné dřeviny,“ upřesnila ředitelka Základní školy Nuselská Milena Popelová.

Multifunkční přírodovědné centrum budou mít k dispozici také žáci z ostatních havlíčkobrodských základních a mateřských škol. Využívat ho budou moci i žáci ze spádových škol, které s městem uzavřou memorandum o spolupráci.

„Chceme vzbudit zájem žáků o přírodovědné vzdělání prostřednictvím doplňkové formy výuky. Místo učení faktů a pasivního přijímání informací máme snahu vytvořit podmínky pro aktivní a záživné získávání informací,“ doplnila Popelová.

Navržený objekt bude tvořit ocelová konstrukce s roštovou dřevěnou výplní, tepelnou izolací a obkladem z nehořlavého materiálu. „Svislé vysoké zábradlí zabrání přelezení a bezpečnostní pás na střeše zaručí odstup od atiky. Přímý pohled ze střechy nebude možný, čímž bude zachována bezpečnost žáků. Vybudováním výtahu se navíc škola stane bezbariérovou,“ přiblížila mluvčí radnice Alena Doležalová.

Celkové náklady na výstavbu centra představují zhruba 65 milionů korun. Díky evropské dotaci se město na celé akci bude podílet částkou „pouze“ 6 a půl milionu korun.