„Zlepšení stávajícího stavu se dočkají tři privátní domy na Havlíčkově náměstí, konkrétně jde o objekty drogerie, lékárny a domu číslo 17. A dále o tři objekty, které samospráva přímo vlastní," uvedl radní Libor Honzárek a vyjmenoval Starou radnici, sídlo farního úřadu a charity.

Zastupitelstvo už z rozpočtu města vyčlenilo na úpravu těchto nemovitostí 163 tisíce korun, ministerstvo kultury poslalo 660 tisíc korun a 100 tisíc korun přidá ještě samospráva. „Jde o ty peníze, které jsme získali za účast v soutěži Historické město roku 2011, jejíž výsledky byly nedávno vyhlášeny v Praze," upřesnil Honzárek. Ten také vysvětlil, jakým klíčem budou peníze na opravy a modernizaci rozdělovány. S pokrytím deseti procent nákladů ze strany samosprávy mohou počítat privátní vlastníci památkových objektů. Podíl města na opravách svých historických nemovitostí pak dosáhne dvaceti procent.

Radnice chce ale také investovat do revitalizace zeleně na novém hřbitově v Pražské ulici. Potvrdil to místostarosta města Čeněk Jůzl.
„Ministerstvo životního prostředí jsme požádali o dotaci ve výši 1,3 milionu korun. Město pak projekt revitalizace v úhrnné výši 1,4 milionů korun ze svého rozpočtu dorovná," řekl Jůzl.

Práce na novém hřbitově budou zahájeny v průběhu vegetačního období příštího roku.