YouTube je fenomén, který dnes zná prakticky každý. Využívají ho miliony amatérských tvůrců z celého světa a pro mnohé se stal dokonce náhradou televize. Na YouTube nově publikuje i Oblastní charita Havlíčkův Brod. Tvůrce prvotního příspěvku Miloslav Pecha chtěl vyzkoušet něco nového a zároveň udělat něco pro druhé.

„Natáčení mě vždy bavilo a dlouho jsem chtěl vytvořit video, které by se dostalo na veřejnost. Především mě zaujala nabídka natáčení spotů ze života služeb Charity, zaměstnanců a klientů,“ prozradil student ledečského gymnázia.

Video, které natočil pro brodskou Charitu bylo jeho prvním větším natáčením. „Počítal jsem s tím, že se nějaké problémy během procesu vyskytnou. Potěšilo mě ale, že se to až v takové míře nevyplnilo. Velmi k tomu přispěla ochota pracovníků Charity, protože jsme se na všem v pohodě domluvili. Za tento přístup si jich velmi vážím a za vše jim moc děkuji,“ doplnil amatérský kameraman.

Na práci pro Charitu mu přišlo nejzajímavější právě to, že měl možnost udělat dobrou věc. „S lidmi, kteří to ve svém životě mají vzhledem k nějakému hendikepu nebo ke svému věku o něco složitější, jsem se setkal už několikrát. Jsem toho názoru, že potřebují naši pomoc, a to by si měl každý uvědomovat. Je přece hezké vědět, že jste dobrovolně někomu pomohli,“ přiblížil své dojmy ze stacionáře Petrklíč.

S havlíčkobrodskou Charitou chce spolupracovat i nadále. „Doufám, že výročí Petrklíče nebylo poslední video, které jsem pro organizaci vytvořit. Říká se, že začátky jsou vždy nejtěžší, ale jestli pro mě mělo být tak příjemné natáčení zkouškou, určitě se dál nemám čeho obávat,“ dodal Pecha. O natáčení se začal zajímat ve 14-ti letech, kdy navštěvoval kroužek multimediální tvorby na Základní umělecké škole v Ledči nad Sázavou. Vlastní kameru dostal teprve nedávno.

Brodská Charita do svých řad hledá i další dobrovolníky, kteří by ve svém volném čase chtěli pomáhat potřebným. „Dobrovolníci působí nejen v charitních službách, ale také například v Nemocnici Havlíčkův Brod nebo v Domově Jeřabina v Humpolci. Vítáni jsou i další dobrovolníci kameramani," doplnila mluvčí charity Aneta Slavíková.