„Důležité je, že se nám i v těchto komplikovaných podmínkách daří dodržovat stanovený postup stavebních prací. Minulý týden jsme požádali stavební úřad o schválení předčasného užívání dokončených prostor v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží,“ upřesnil náměstek. Po schválení předčasného užívání budou přesunuty dočasně umístěné provozy v třetím a čtvrtém patře do zrekonstruovaných prostor a stavba bude pokračovat v těchto patrech. Jde o oddělení společných laboratoří a některé ambulance.

Pravidelné kontroly

„Velký podíl na dobré koordinaci prací mají pravidelné koordinační schůzky a kontrolní dny organizované investorem stavby,“ dodal technický náměstek brodské nemocnice. Rekonstrukce budovy staré interny započala loni v létě a dokončena by měla být v roce 2010. Hlavním investorem rekonstrukce budovy interních oborů je zřizovatel nemocnice, kraj Vysočina, druhá část nákladů je kryta z evropských fondů.

Pavilon interních oborů Nemocnice Havlíčkův Brod se v průběhu následujících dvou let změní v moderně vybavené centrum a nabídne pacientům ještě kvalitnější léčebnou a ošetřovatelskou péči než dosud.

Cílem projektu, jehož součástí jsou nejenom komplexní stavební úpravy, ale i vybavení nejmodernějšími přístroji řady dalších oddělení, je zajištění moderní úrovně léčby pacientů v kontextu se současnými medicínskými trendy. Zlepší se nejen podmínky pro léčbu pacientů, ale vytvoří se i odpovídající podmínky pro práci lékařů a zdravotnického personálu. Budova interních oborů pochází z období druhé světové války. Postavena byla v roce 1944. K ní byla v letech 1992-96 přistavěna nová část a vznikla tak hlavní budova nemocnice. V následujícím roce pak byla na původní budovu interny přistavěna nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží.

Rekonstrukce se v té době dočkal i vnější plášť této budovy, nicméně vnitřek – tedy čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží - zůstaly v nezměněném stavu. Ten se v dnešní době jednoznačně jeví jako nemoderní a nevyhovující.