Pro domácí dialýzu se zatím rozhodli v Brodě tři pacienti. „Oddělení hemodialýzy nemocnice Havlíčkův Brod nabídlo pacientům novou službu. Jedná se o domácí hemodialýzu se zapůjčeným přístrojem a pomocí ošetřovatelského personálu přímo doma u pacienta,“ informovala mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo. Jak zdůraznila, domácí dialýza dává pacientům pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými.

Tuto službu nabízí podle mluvčí Černo oddělení hemodialýzy brodské nemocnice jako první v Kraji Vysočina. „O domácí hemodialýzu projevili na našem středisku zájem zatím tři muži. Zaučování trvalo tři týdny. Spolu s pacienty se s přístrojem podrobně seznamovaly i dvě sestry,“ sdělila vrchní sestra oddělení Ilona Kubátová.

Jak vysvětlila, pacient musí nejenom zvládnout obsluhu dialyzačního přístroje, ale také napojení a odpojení mimotělního oběhu a samotné napíchnutí své cévní spojky. „Pacient musí umět zvládat i krizové situace, například náhlý pokles krevního tlaku,“ upřesnil primář oddělení František Šenk. Pokud pacient toto vše zvládne, speciální firma mu nainstaluje přístroj domů.

Pacient je vybaven potřebným materiálem a může si hemodialýzu provádět sám v domácím prostředí. „O proběhlých dialýzách vede pacient záznamy. Například údaje o váze, hodnoty krevního tlaku. Tuto dokumentaci pak předkládá jednou měsíčně k nahlédnutí lékaři při pravidelných kontrolách v nefrologické poradně, kde jsou mu provedeny i podrobné krevní testy,“ dodala Kubátová. V daném mezidobí také pacienta jednou za měsíc navštíví doma zdravotní sestra z dialyzačního střediska a zkontroluje, zda dialýzy provádí správně.

Jak dodala mluvčí nemocnice Petra Černo, díky menšímu intervalu mezi dialýzami, úsporou času stráveného transportem na dialyzační středisko a čekáním na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas a výrazně ulevuje také zdraví pacientů. Domácí dialýza má výhodu i pro dialyzační středisko. „Pacientů s chronickým selháním ledvin přibývá a kapacita střediska je omezená. Proto vítáme samostatné pacienty, kteří uvolní místo na dialyzačním středisku pacientům nesoběstačným,“ uvedl výhody primář František Šenk.

Na dialyzačním středisku jsou podle primáře pacienti dialyzováni standardně třikrát týdně po dobu 4 hodin. „Domácí dialýza probíhá častěji – šestkrát týdně, ale trvá jen 2 až 2,5 hodiny. Tento model se co nejvíce blíží fyziologickému stavu ledvin, kdy ledviny pracují denně. Tudíž se zlepší celkový stav pacienta, nutrice, kompenzace krevního tlaku, lze předpokládat redukci nutných léčiv a další pozitivní aspekty,“ vysvětlil primář Šenk.

Při domácí dialýze odpadá pro pacienty cestování na dialyzační středisko, čímž pacienti ušetří spoustu času. Pacient si také během dne sám zvolí dobu dialýzy, podle toho, kdy se mu to hodí. „Hemodialýza v domácím prostředí a bez stálé asistence sestřiček nebo lékařů je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015,“ upřesnila mluvčí.

Co je to dialýza?

V lékařství je to proces, který nahrazuje přirozenou funkci ledvin u pacientů, kteří ji ztratili buď dočasně, nebo trvale. Některé funkce zdravých ledvin však ani dialýza nahradit nedokáže. Třeba nahradit funkci zdravých ledvin při aktivní tvorbě vitaminu D, který je zodpovědný za správné složení kostí a dalších tkání a orgánů. Dialýza se provádí dvěma způsoby. Buď je to hemodialýza, což je postup, kdy krev pacienta a jeho organismus je čištěn právě pomocí přístroje nazvaného umělá ledvina. Druhý způsob čištění organismu od škodlivých látek je peritoneální dialýza, při tomto způsobu se krev čistí ne vně, ale uvnitř těla, a to za pomocí pobřišnice (peritoneum). Do těla pacienta se musí denně přivádět roztok, který krev čistí. Více na www.dialyza.cz.