Vítězem soutěže za rok 2015 se stal Masarykův onkologický ústav v Brně s projektem pomoci zaměstnancům postižených stresem. „Nebyli jsme příliš úspěšní. Nezvolili jsme správné téma," podotkla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Projekt si připravilo podle mluvčí oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. „Požadavek na kvalitu péče a bezpečnost pacientů se stal nedílnou součástí každodenní činnosti jednotlivých zaměstnanců. Nemocnice podstupuje náročné procesy, jejichž výsledkem je akreditace nemocnice u SAK (Spojená akreditační komise), což je ocenění za kvalitu poskytované péče," zdůraznila mluvčí. I Centrální operační sály a centrální sterilizace v loňském prošly úspěšně procesem certifikace. Služba centrální sterilizace v nemocnici Havlíčkův Brod vznikla v rámci dostavby chirurgického bloku, provoz byl zahájen v roce 1997.

Obrana před nákazami

„Jedná se o specializované pracoviště, které zajišťuje veškerou přípravu, sterilizaci materiálu pro všechna oddělení nemocnice, ale také poskytuje smluvní služby pro ordinace praktických i odborných lékařů a jiných zdravotnických zařízení," vysvětlila mluvčí Černo.
Je jednou z hlavních složek prevence nozokomiálních nákaz (nákaz přenosných rukama) v nemocnici. Sterilizační technika patří k základnímu vybavení každého zdravotnického zařízení. Bezpečná sterilizace je zajištěna přístroji, jejichž provoz se řídí konkrétními technickými normami. Pro sterilizaci nemocnice podle mluvčí používá klasickou páru a sterilizaci plazmou. Ta vzniká ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, kdy ve vakuu působí na páry peroxidu vodíku.

„Nároky, kladené na sterilizační proces již nelze zvládat bez počítačové techniky. Používá se ekonomický a informační systém Medix s Modulem pro řízení jednotlivých procesů sterilizace. Každá sterilizovaná položka má svůj čárový kód, podle kterého je kontrolován její pohyb na centrální sterilizaci, ale také na operačních sálech," upřesnila mluvčí. V takovém případě není těžké zjistit, kdy a při jaké operaci u kterého pacienta byl určitý sterilizovaný nástroj použit. „Nemocnice používá software Miele DP 3,5, který dokumentuje mycí a sterilizační cykly, zajišťuje archivaci a monitoring přístrojů servisními firmami, což umožňuje pružně reagovat na případné poruchy," upřesnila mluvčí s tím, že centrální sterilizace je součástí zdravotnického zařízení s vysokou mírou odbornosti a zodpovědnosti, neboť nemocnice musí být bezpečná pro pacienty, personál i okolí. Brodská nemocnice se soutěže o nejbezpečnější zdravotnické zařízení ale účastní pravidelně a poměrně často úspěšně.

„V roce 2009 jsme získali 3. místo za projekt Implementace stranového protokolu do praxe, v roce 2011 jsme se dokonce stali vítězi celostátní soutěže s projektem Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta, jehož autorem je bývalá náměstkyně kvality léčebné péče Lada Cetlová a vrchní sestra chirurgického oddělení Marie Kafková. Projekt získal první místo v ošetřovatelsko - medicínské sekci a s nejvyšším počtem bodů se stal také celkovým vítězem třetího ročníku soutěže," dodala Černo.