Jak informovala mluvčí nemocnice Petra Černo, centrální sterilizace havlíčkobrodské nemocnice prošla takzvanou recertifikací podle norem ISO. „Sterilizace zdravotnický prostředků a nástrojů tedy u nás splňuje nejvyšší normu. ISO garantuje zvýšení kvality,“ zdůraznila mluvčí Černo.

Jak dodala, havlíčkobrodská nemocnice provádí sterilizaci zdravotnických prostředků podle odborné vyhlášky vyžadující vysokou kvalitu a certifikát systému kvality sterilizace má od roku 2015.

„Jde o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky. Centrální sterilizace tak opět úspěšné prokázala zavedení a uplatnění systému managementu jakosti,“ vysvětlila Černo.

„Nová norma posunula požadavky směrem ke zvýšení kvality v této oblasti. Proběhlý audit byl mnohem náročnější, podrobnější a posunul námi nabízené služby na ještě vyšší úroveň," řekla vrchní sestra oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Věra Prokopová- Tyčová. Výsledkem je poskytování ještě kvalitnějších služeb v oblasti sterilizace zdravotnických prostředků lékařům i pacientům.

„Od roku 2010 využíváme na Centrální sterilizaci moderní technologie takzvané plazmové sterilizace. Sterilizace plazmou je ideální pro sterilizaci biomedicínských zařízení a má řadu výhod,“ podotkla vrchní sestra Prokopová-Tyčová.

Jak podrobně vysvětlila, tento způsob sterilizace není toxický i díky tomu, že teplota prostředí, kde probíhá, je méně agresivní než sterilizace sytou vodní párou. „Nízkoteplotní sterilizace za sucha je velice šetrná k nástrojům a snižuje zátěž, kterou může představovat vysoká teplota, rychlé teplotní změny a vlhkost. Šetrná je též vůči okolnímu prostředí,“ zdůraznila vrchní sestra.

Další podstatnou výhodou je krátká doba trvání sterilizační procedury a možnost získání velkého objemu plazmatu. Výsledkem je stoprocentní kvalitní sterilizace i složitě členitých nástrojů. „Kromě Centrální sterilizace máme certifikované také oddělení Společných laboratoří a patologii,“ dodala vrchní sestra.

Jak doplnila mluvčí Černo, oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace nemocnice Havlíčkův Brod zajišťuje sterilaci zdravotnických prostředků nejen při operacích vlastních pacientů. „Ale tuto službu poskytujeme i soukromým lékařům pro jejich ordinace a kliniky,“ dodala mluvčí Černo.

Služba centrálních sálů a centrální sterilizace v nemocnici Havlíčkův Brod vznikla v rámci dostavby chirurgického bloku a provoz byl zahájen v roce 1997. Provoz centrální sterilizace je vybaven technikou umožňující sterilizaci materiálů, pomůcek, operačních setů a operačního prádla v širokém rozsahu.