„Profese zdravotníka patří k velice náročným, a to nejen z hlediska fyzického, ale zejména psychického. Velkým rizikem pro tuto profesi je syndrom vyhoření," informovala mluvčí nemocnice, Petra Černo.

Semináře se průběžně zúčastnilo téměř 150 zaměstnanců nemocnice v době od února do dubna. Zdravotníci byli rozděleni do pěti skupin.

„Seminář byl zaměřen nejen na teoretické poznatky o syndromu vyhoření, ale i na praxi a prevenci, což mi vyhovovalo," zhodnotila například seminář nozokomiální sestra nemocnice, Věra Deylová.

„Syndrom vyhoření, nebo-li burn-out syndrom, je psychické onemocnění, pro něž je charakteristické citové a men-tální vyčerpání. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu. Týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. U zdravotníků, lékařů a sester, je riziko vyhoření vysoké. Naštěstí zaměstnanci nemocnice jsou si tohoto rizika vědomi a snaží se vyhoření předcházet nebo situaci alespoň řešit. Naše semináře by jim v tom měly být nápomocny," sdělila školitelka Veronika Oščádalová.

Nemocnice Havlíčkův Brod se podle mluvčí Černo snaží v rámci prevence každoročně pořádat semináře pro zaměstnance se zaměřením na různá témata. Například na komunikaci s pacienty, vnitřní komunikaci na pracovišti a podobně.

„Neustále se snažíme personál vzdělávat v různých oblastech. Semináře zaměřené na prevenci syndromu vyhoření vyšly i jako požadavek od zaměstnanců, na který jsme reagovali," komentovala vzdělávací akci náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Lada Nováková. Semináře pořádá nemocnice za podpory zřizovatele nemocnice, tedy Kraje Vysočina.

Vyvážený životní styl pomáhá

Semináře se účastnili lékaři 
i zdravotní sestry. Hlavním tématem byla prevence a možnosti, jak syndromu vyhoření předejít. Určitým receptem je vyvážený životní styl, dodržování zásad psychohygieny, pěstování širší sociální podpory, přátelských vztahů na pracovišti, relaxačních aktivit. Je třeba učit se efektivně zvládat stres, zlepšovat komunikační schopnosti, jako
je asertivita, umět řešit konflikty a vyjadřovat svoje emoce. Únava, vyčerpání a dlouhodobá nespokojenost je čas-
to důvodem, proč například zdravotní sestry uvažují 
o změně zaměstnání.

Syndrom vyhoření ohrožuje nejčastěji sestry v hospicích, na onkologických odděleních, jednotkách intenzivní péče, psychiatrii, neurologii
a koronárních jednotkách. Velké zátěži jsou vystaveny také sestry na operačních sálech. S potížemi spojenými se syndromem vyhoření může pomoci zaměstnancům nemocnice i nemocniční klinický psycholog.