Za minulých 15 let škola připravila 2607absolventů do praxe. Víc než 250 žáků projde ročně ve škole odbornými kurzy. Více než 10000 porcí

kávy připraví studenti každoročně ve školní kavárně."Historie naší školy se datuje od roku 1909, kdy došlo k jejímu založení v tehdejším Německém Brodu. V průběhu své více než stoleté existence měnila škola několikrát název i osnovy. Svému poslání – zpřístupnit obchodně-ekonomické vzdělání mladým lidem z Havlíčkobrodska – však zůstala vždy věrná," říká ředitel Jiří Forman. Kromě budovy v ulici Bratříků se studenti vzdělávají i na jejím odloučeném pracovišti Kyjovská.

Dnes škola nabízí vzdělání v ekonomických a gastronomických oborech. Patříme k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školám v Kraji Vysočina.Výuka probíhá v moderních odborných učebnách – multimediálních, jazykových, učebnách informačních a komunikačních technologií, učebně přírodovědných předmětů, učebně gastronomických předmětů aj. Pro praktické vyučování jsou k dispozici moderní cukrářské dílny, gastrocentrum pro kuchaře a učebny stolničení. Žáci mohou využívat 2 tělocvičny s posilovnami, venkovní víceúčelové hřiště s posilovacími stroji a školní studijní a informační centrum. Odborná praxe je zařazena ve všech oborech a žáci za ní mohou vyjet i do zahraničí.